Zielona gorączka czyli rosnąca popularność oleju konopnego

Olej kannabidiolowy jest obecnie gorącym tematem w wiadomościach i popularnym produktem na rynku, dzięki jego przypuszczalnym właściwościom do leczenia niesamowitej różnorodności problemów zdrowotnych, w tym przewlekłego bólu, chorób psychicznych i raka.

Ponieważ olej jest wytwarzany z konopi przemysłowej tzw. Hemp(Cannabis sativa sub. sativa) zawiera również niski poziom tetrahydrokanabinolu (THC), psychoaktywnego związku chemicznego związanego z „hajem” po spożyciu marihuany, dzięki czemu jest bardziej atrakcyjny jako środek leczniczy. Ostatecznie, przy tak licznych korzyściach i tak niewielkim ryzyku, nic dziwnego, że ludzie cierpiący na trudne do leczenia choroby są zainteresowani skorzystaniem z tej naturalnej opcji.

Chociaż olej CBD wydaje się obiecujący w leczeniu uporczywych i chronicznych dolegliwości, osoby poszukujące cudownego leku powinny podchodzić do tego ostrożnie. Tylko jeden lek zawierający CBD, Epidiolex®, został zatwierdzony przez FDA do leczenia dwóch rzadkich postaci padaczki dziecięcej. 
Wszystkie inne produkty CBD na rynku są klasyfikowane jako suplementy diety. Ze względu na to oznaczenie FDA nie może regulować ich czystości ani siły działania, tak jak ma to miejsce w przypadku leków.
Przeprowadzone w 2017 r. badanie wykazało, że dla prawie 70% produktów zawierających CBD, dostępnych w internecie, zawartość i stężenie CBD były podane błędnie. Bez odpowiednich regulacji lub standaryzacji produkty oferowane obecnie na rynku nie osiągną odpowiedniej jakości.

Bez wiarygodnych informacji o produkcie konsumenci używający oleju CBD mogą narazić się na ryzyko, przyjmując nieznaną rzeczywistą dawkę produktu lub produkt zanieczyszczony, w tym THC, o którym wiadomo, że powoduje problemy zdrowotne, takie jak niepokój, a nawet niektóre rodzaje napadów drgawkowych.
Obecność THC w oleju CBD również przyczynia się do jego podziału prawnego. Chociaż coraz więcej organów zarządzających (ostatnio Bułgaria) legalizuje produkt, nadal istnieje uporczywa kontrnarracja.
Według tych, którzy jeszcze nie zdekryminalizowali marihuany, śladowa zawartość THC w produkcie kwalifikuje olej CBD również jako nielegalny.

Obecność THC w oleju CBD również przyczynia się do jego podziału prawnego. Chociaż coraz więcej organów zarządzających (ostatnio Bułgaria) legalizuje produkt, nadal istnieje uporczywa kontrnarracja. Według tych, którzy jeszcze nie zdekryminalizowali marihuany, śladowa zawartość THC w produkcie kwalifikuje olej CBD również jako nielegalny.

Olej CBD na wyższym poziomie

Oprócz tego, że olej CBD zawiera nieznane zanieczyszczenia, pozostałe informacje farmakologiczne na jego temat pozostają niejasne. Ponieważ olej CBD może dawać pozytywne efekty w leczeniu tak wielu różnych problemów zdrowotnych, powinien być poddawany weryfikacji tak jak każdy inny lek. Przy stosunkowo niewielu kontrolowanych badaniach przeprowadzonych do tej pory, nadal nie ma sposobu na określenie odpowiedniego dawkowania, interakcji lekowych i pełnego spektrum potencjalnych skutków ubocznych. Jeśli nawet kilka z przesłanek o korzystnych zastosowaniach CBD okaże się prawdą, należy przeprowadzić szeroko zakrojone badania z użyciem oleju CBD o jakości farmaceutycznej, aby zrozumieć jego wpływ na pacjentów.

Lepsze poznanie właściwości oleju CBD wymaga niezawodnych metod jego izolacji (i innych aktywnych związków) z naturalnych ekstraktów. Bardziej spójne, przewidywalne doświadczenia dla konsumentów oleju CBD, a także możliwość dokładnego jego zbadania zależą od zastosowania godnych zaufania metod.

CPC jako opłacalna metoda otrzymywania czystego oleju CBD

Odśrodkowa chromatografia podziałowa (CPC) ma wiele zalet. Alternatywne metody oczyszczania na małą skalę, takie jak HPLC i chromatografia flash, są często niespójne i mogą pozostawić zanieczyszczenia, co skutkuje gorszym produktem końcowym.

Metoda CPC jest szybkim, jednoetapowym procesem, który można przeprowadzić na dużą skalę w celu wyprodukowania wielu kilogramów produktu o czystości powyżej 99%.

Ze względu na prostą konstrukcję do chromatografii cieczowo-cieczowej i komponenty wielokrotnego użytku niezawierające krzemionki, CPC jest opłacalną metodą otrzymywania dużych ilości czystego oleju CBD, zarówno do zastosowań laboratoryjnych, jak i komercyjnych.

Używając pięć razy mniej rozpuszczalnika niż  w HPLC i chromatografii flash i odzyskując ponad 95% produktu, CPC daje standaryzowany, prawie 100% czysty produkt CBD, wolny od praktycznie wszystkich zanieczyszczeń.
Ten produkt jest znacznie lepszy – i prawdopodobnie znacznie bezpieczniejszy – niż olej CBD, który jest obecnie sprzedawany jako suplement diety.

Dostęp do  znormalizowanego  w ten sposób produktu CBD w końcu umożliwi lekarzom i badaczom prowadzenie badań niezbędnych do udowodnienia lub obalenia niepotwierdzonych tez oraz odkrycia nowych zastosowań terapeutycznych.

Wnioski

Podsumowując, do obecnych i przyszłych zastosowań metoda CPC możne służyć do oczyszczania oleju CBD, tak aby był on bezpieczny i skuteczny dla wszystkich, którzy mogą na nim skorzystać.
Przyjmując CPC we wszystkich dziedzinach, producenci i laboratoria mogą poprawić jakość swojego oleju CBD. Niezależnie od tego, czy chodzi o obecne zastosowania komercyjne, czy o aplikacje badawczo-rozwojowe, które wskażą, jak będziemy postrzegali olej CBD w przyszłości – tylko z czystym olejem CBD klasy medycznej możemy naprawdę ocenić jego pełny potencjał terapeutyczny.

VERITY® Compact CPC System

Moduły do odśrodkowej chromatografii podziałowej CPC

Kompaktowy system Gilson VERITY® CPC łączy platformę do oczyszczania Gilson PLC z systemem odśrodkowej chromatografii podziałowej CPC do efektywnego uzyskiwania wysokiej jakości produktów oczyszczania. Ta zautomatyzowana, ekonomiczna, technika oczyszczania ciecz-ciecz wykorzystuje bezkrzemionkowe kolumny chromatograficzne wielokrotnego użytku, usprawnia pracę i umożliwia szybką izolację określonych cząsteczek z wysoką wydajnością i czystością.