Przemysł spożywczy rozwija się każdego roku wraz z wprowadzeniem nowych produktów, takich jak produkty z obniżoną i bardzo niską zawartością laktozy, napoje energetyzujące czy ziołowe suplementy diety. Wraz z tym wzrostem pojawia się wiele nowych wyzwań analitycznych. Jednym z nowoczesnych narzędzi do sprostania nowym wyzwaniom może być chromatografia jonowa (IC), szczególnie w odmianie opartej o wysokosprawną anionowymienną chromatografię z pulsową detekcją amperometryczną (HPAE-PAD).Więcej informacji o urządzeniach poniżej i w broszurze PDF.

Modułowy system chromatografii jonowej HPIC Thermo Dionex ICS 6000 oraz kompaktowy chromatograf jonowy HPIC Thermo Dionex Integrion są wykorzystywane w procesie produkcji do wielu zadań, w tym zapewnienia jakości / kontroli jakości (QA / QC), wykrycia zafałszowań i zapewnienia zgodności z przepisami zarówno jakości surowców (woda, dodatki i owoce), jak i produktu końcowego.

Aparaty HPIC ICS 6000 oraz HPIC Integrion wspomagane oprogramowaniem Chromeleon z łatwością spełniają wymagania stawiane analizom chemicznym przez przemysł spożywczy.

Połączenie naszych technologii separacji, nowatorskich metod detekcji oraz kompetencji w zakresie aplikacji zapewnia rozwiązania przydatne do analizy jonów organicznych i nieorganicznych oraz profili zarówno cukrów prostych, jak i cukrów złożonych za pomocą techniki wysokosprawnej anionowymiennej chromatografii połączonej z pulsową detekcją amperometryczną (HPAE-PAD).

Przygotowanie próbek przed analizą / oznaczeniem

  • Ekstraktory automatyczne ASPEC do SPE 

Aplikacja do Ekstrakcji kwasów chmielowych (izo-alfa kwasów) w piwie

Oznaczanie pozostałości farmaceutycznych w mleku bydlęcym metodą LC-MS / MS po ekstrakcji do fazy stałej

Metoda automatycznej ekstrakcji do fazy stałej (SPE) do oznaczania pestycydów w herbacie przy użyciu GC / MS-MS

Automatyczna ekstrakcja deoksyniwalenolu (DON) z pszenicy

Homogenizatory mechaniczne firmy OMNI International – to urządzenia przeznaczone do pracy z materiałem w zakresie objętości 0,2 – 100ml. Homogenizator Omni TH jest w stanie zhomogenizować większość próbek w czasie mniejszym niż 30 sekund.

Omni Macro ES – jest programowalnym, bardzo wszechstronnym homogenizatorem, przeznaczonym do pracy z różnymi typami próbek, w zakresie od 0,25ml do 30l. Macro posiada potężny silnik o mocy 1800W, dzięki czemu doskonale nadaje się do homogenizacji tkanek jak i rozbijania komórek i wytwarzania emulsji.

  • Koncentratory próżniowe CentriVap

CentriVap  Refrigerated jest koncentratorem próżniowym do szybkiego odparowania rozpuszczalników z próbek o różnej objętości oraz dużej ilości prób również próbek wrażliwych termicznie.
Doskonale sprawdza się w laboratoriach prowadzących badania o profilu biologicznym, genetycznym, proteomicznym, chemicznym oraz farmaceutycznym.

  • Liofilizatory chemiczne Labconco

przeznaczone są do usuwania wody i innych rozpuszczalników w warunkach próżni i obniżonej temperatury.

  • Wytrząsarki laboratoryjne firmy Scilogex

W kategorii produktowej dedykowanej przygotowanie próbek proponujemy szerokie spektrum urządzeń, takich jak: wytrząsarki obrotowe, wytrząsarki orbitalne, wytrząsarki liniowe.

Produkcja ekstraktów

  • Systemy do produkcji olejów na zasadzie ekstrakcji w nadkrytycznym dwutlenku węgla firmy SFE-Process

Pozyskiwanie czystych substancji

  • Gradientowy system półpreparatywny AZURA HPG Semipreparative HPLC

Aplikacja do oczyszczania xylitolu

Aplikacja do rozdzielania substancji w ekstrakcie

SMB – chromatografia preparatywna na dużą skalę

Aplikacja do oczyszczania xylitolu w sposób ciągły

Analiza składu produktu i kontrola jakości

W naszym portfolio znajdują się urządzenia, które zapewnią szeroki wybór możliwości w zakresie przygotowania próbek.

  • Jednym z nich jest Pipeta Microman® E –  Idealna dla cieczy stwarzających zwykle problemy – próbki lepkie, gęste, lotne lub potencjalnie niebezpieczne (m.in. żele, plazmidy, rozpuszczalniki, krew, …)

Pipeta Microman® E znajduje szerokie zastosowanie w biologii molekularnej, medycynie sądowej, pracami związanymi z PCR, a także w petrochemii, kosmetyce i badaniach żywności.

  • W ramach tej grupy produktów zastosowanie znajdzie także Gilson Pipetman® L  – jest pipetą manualną, dedykowaną do prac wymagających dużej wydajności.
  • Profesjonalny, wydajny i dokładny system do analizy składu mieszanin (U)HPLC

Szybka analiza dodatków w napojach bezalkoholowych dzięki minimalnej obróbce próbek

Aplikacja do analizy zawartości flawonidów w sokach owocowych

Zastosowanie w tej branży znajdują także kolumienki Silicycle do oznacznia mykotoskyn, antybiotyków oraz sterydów w produktach spożywczych

Sprzęt do produkcji nanocząstek

  • IJM NanoScaler – System badawczo-rozwojowy nanocząstek lipidowych

Nowy, laboratoryjny system IJM NanoScaler firmy KNAUER jest przeznaczony do formułowania nanocząstek lipidów w skali laboratoryjnej – umożliwiając naukowcom badanie przesiewowe pod kątem optymalnych parametrów procesu w celu formułowania nanocząstek lipidów zawierających API.