Oferujemy szeroką gamę urządzeń najnowszej generacji dla przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego.

Oznaczanie parametrów i analiza

  • Modułowy system chromatografii jonowej HPIC Thermo Dionex ICS 6000 jest w stanie zabezpieczyć nawet najbardziej zaawansowane aplikacje, analiza śladowa, równoległa analiza anionów i kationów nieorganicznych.
    Dzięki możliwości skonfigurowania tego modelu do pracy w trybie mikroborowym lub kapilarnym możemy jeszcze bardziej obniżyć limity oznaczanych stężeń. 

W przemyśle petrochemicznym urządzenie jest wykorzystywane do analizy zawartości zanieczyszczeń śladowych.

  • Chromatograf UHPLC Thermo Scientific ™ Dionex™ UltiMate™ 3000 to aparatura z unikalnym systemem uniwersalnej detekcji aerozoli.
  • iCAP 7000 to optyczny spektroskop emisyjny z plazmą sprzężoną indukcyjnie, który zapewnia wysoką czułość analizy matryc i pozwala ominąć problemy z dopasowaniem matrycy wymagające wysokiej czystości NaCl dla standardów kalibracji.

Sprzęt i materiały do przygotowania próbek 

  • Ekstraktory SPE 

Ekstraktor AutoTrace 280 to semi-automatyczny aparat, umożliwiający zautomatyzowanie takich etapów jak równoważenie kolumny, nakładanie próby, przemywanie, suszenie i elucja. 

  • Kolumienki SPE do przygotowania próbek przed analizą
  • Płyty grzewcze

Oferujemy zaawansowane technicznie urządzenia wyposażone w system ochrony przed przegrzaniem oraz system ostrzegania przy gorącej płycie

  • Mieszadła magnetyczne

W naszej ofercie znajdziecie szeroka gamę mieszadeł magnetycznych firmy Scilogex. Miksery magnetyczne Scilogex są wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, które nie zmniejszają wydajności.

  • Pipety automatyczne przeznaczone do pracy zarówno w laboratoriach chemicznych, jak i biologicznych