Jesteśmy ekspertem w dziedzinie aparatury laboratoryjnej

Chcemy nadal być wspaniałym miejscem pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swego potencjału i pozwala na pracę w atmosferze wzajemnego szacunku.

Każdy sportowiec powinien mieć wizję swojej przyszłości – plan B, który pozwoli mu się odnaleźć w rzeczywistości po zakończonej karierze sportowej. Edward Romanowski, łącząc starty w zawodach lekkoatletycznych ze studiami na Politechnice Warszawskiej musiał o tym wiedzieć. Wybrał Wydział Mechaniki Precyzyjnej, na którym zdobył wykształcenie wyższe z zakresu przyrządów optycznych. Czas pokazał, że po zdobyciu medali i pobiciu kilku rekordów sportowych, specjalistyczne wykształcenie okazało się niezwykle cenne.

Najpierw był warszawski Rawar, później Centrala Handlu Zagranicznego Labimex.  U schyłku lat 80-tych Edward Romanowski staje na czele polskiego przedstawicielstwa austriackiej firmy Cheminst GmbH. Jest już wtedy cenionym ekspertem  z dziedziny aparatury laboratoryjnej. To on, na prośbę Mirosława Nogaja, ówczesnego Prezesa Polskiego Urzędu Ceł tworzy Tabelę Celną z zakresu aparatury laboratoryjnej.

Po transformacji ustrojowej decyduje się założyć własną firmę. W 1996 roku w Delegaturze Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów zostaje zarejestrowana działalność gospodarcza pod nazwą A.G.A. ANALYTICAL. Nazwa jest skrótem od Advanced GLP Approach Analytical i oznacza zaawansowane podejście do dobrej praktyki laboratoryjnej z punktu widzenia analityki. Nowo powstałe przedsiębiorstwo zajmuje się dystrybucją i serwisem pozamedycznego sprzętu laboratoryjnego i aparatury naukowo-badawczej od producentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Europy.

Przedmiotem handlu na początku stają się głównie wirówki laboratoryjne, pipety automatyczne, chromatografy jonowe. Z biegiem czasu asortyment firmy zostaje powiększony o systemy do HPLC, ekstraktory, komory laminarne i dygestoria, wytwornice lodu, liofilizatory, systemy do przygotowania próbek, systemy do oczyszczania wody, komory rękawicowe typu glove box, homogenizatory, wytrząsarki, inkubatory oraz stacje pipetujące.

Firma służy fachową pomocą przy wyborze konfiguracji sprzętu, stosownie do potrzeb technicznych i aplikacyjnych użytkownika. Dysponuje wykwalifikowanym i doświadczonym serwisem, zdolnym do obsługi  i fachowej naprawy oferowanego sprzętu. Systematycznie rośnie liczba klientów, która obecnie wynosi już ponad 2000 zadowolonych  użytkowników dystrybuowanej przez nas aparatury naukowo-badawczej, sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia.

Z dniem 3 listopada 2016 r. poprzez wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokonane zostało przekształcenie firmy w spółkę pod nazwą: A.G.A ANALYTICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kadra zarządzająca

Nasza historia

Agnieszka Bielińska 

CEO

Nasza historia

Andrzej Dzięgielewski

Dyrektor Zarządzający

Nagrody i certyfikaty

W 2015 roku obchodziliśmy 20-lecie powstania firmy. Niestety jej założyciel nie mógł uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu – zmarł w listopadzie 2008 roku, przekazując przedsiębiorstwo córce – Agnieszce Bielińskiej, która efektywnie zarządza firmą na rzecz jej dynamicznego  rozwoju. O tym, jak świetnie radzi sobie z tym zadaniem świadczy m.in. wyróżnienie przyznane A.G.A. ANALYTICAL w marcu 2015 roku przez ówczesnego Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego z okazji 25-lecia polskiej transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Nasza historia
Nasza historia
Nasza historia