Szacuje się, że wartość rynku konopi zarówno podgatunku Sativa jak i Indica w ciągu najbliższych dziesięciu lat osiągnie 60 miliardów dolarów.

Ten szybko rozwijający się rynek produktów leczniczych jest napędzany rosnącą wśród społeczeństwa akceptacją zalet 
i korzyści płynących z ich zastosowania.
W naszym portfolio produktów znajdują się urządzenia do ekstrakcji oraz analizy cannabis sativa – więcej informacji poniżej i w broszurze PDF.

Ekstraktory CBD

Jednym z nich jest system do ekstrakcji nadkrytycznej CO2 (SFE). Super Critical Fluid Extraction generuje czysty ekstrakt i umożliwia uzyskanie ekstraktu z konopi o wysokiej jakości.
W przeciwieństwie do klasycznych ekstrakcji rozpuszczalnikiem, ekstrakt zebrany za pomocą SFE nie ma śladu zanieczyszczeń ani pozostałości rozpuszczalnika. Dlatego proces ten wymaga mniejszej liczby kroków bez etapów przetwarzania końcowego – jest łatwiejszy i szybszy
Ekstrakcja nadkrytyczna zapewnia dużą ilość ekstraktu wysokiej klasy przy zwiększonej wydajności.  Konieczna jest pewna koordynacja warunków pracy w zależności od ciśnienia i temperatury, aby uzyskać najlepsze połączenie z wielkością cząstek i prędkością powierzchniową.
W zastosowaniach przemysłowych ekstrakcja nadkrytyczna związku substancji roślinnych (a zwłaszcza konopi) ma wiele zalet.

Nadkrytyczny dwutlenek węgla ma szczególne cechy, takie jak doskonałe właściwości przenoszenia masy, łatwość kontroli zmienności związków ze zmiennością ciśnienia i temperatury. Dwutlenek węgla jest używany w stanie nadkrytycznym, ponieważ jego krytyczna temperatura jest bliska temperaturze otoczenia, nie ma problemów z pozostałościami ekstrakcyjnymi w produkcie końcowym, nie ma odpadów, a dwutlenek węgla nie jest naturalnie korozyjny, jest niedrogi, bezwonny, bezbarwny, niepalny i nietoksyczny

Sprzęt i materiały do przygotowania próbek przed analizą HPLC

  • homogenizatory firmy OMNI International 
  • kolumienki SPE i QUECHERSy firmy SiliCycle

Analiza składu ekstraktów

Szybka analizę ekstraktu z konopi możemy przeprowadzić za pomocą dedykowanego chromatografu HPLC firmy Knauer. 
System Azura Cannabis Profiler pozwala nam na oznaczenie 16 kanabinoidów, w krótkim czasie.
Analizie możemy poddawać zarówno półprodukty w procesie produkcyjnym jak i gotowe wyroby zawierające kannabinoidy. Pozwala nam to nie tylko odpowiednio prowadzić proces produkcyjny, ale także określić potencjał suszu konopnego.
Firma Knauer oprócz dedykowanego systemu HPLC dostarcza także odpowiednią metodykę związaną z przygotowaniem próbki jak i samą analizą.

Oczyszczanie ekstraktów

Odśrodkowa chromatografia podziałowa (CPC) ma wiele zalet. Alternatywne metody oczyszczania na małą skalę, takie jak HPLC i chromatografia flash, są często niespójne i mogą pozostawić zanieczyszczenia, co skutkuje gorszym produktem końcowym. Metoda CPC jest szybkim, jednoetapowym procesem, który można przeprowadzić na dużą skalę w celu wyprodukowania wielu kilogramów produktu o czystości powyżej 99%. Ze względu na prostą konstrukcję do chromatografii cieczowo-cieczowej i komponenty wielokrotnego użytku niezawierające krzemionki, CPC jest opłacalną metodą otrzymywania dużych ilości czystego oleju CBD, zarówno do zastosowań laboratoryjnych, jak i komercyjnych

Systemy do oczyszczania ekstraktów i produkcji czystych kannabinoidów na zasadzie preparatywnej odśrodkowej chromatografii podziałowej CPC firmy Gilson.

Kolumny i aparatura do oczyszczania ekstraktów konopnych na zasadzie preparatywnej chromatografii z użyciem techniki symulowanego ruchu złoża SMB firmy Knauer GmbH.