Energetyka od zawsze była jednym z kluczowych klientów dla producentów chromatografów jonowych, co wynikało bezpośrednio z mnogości rodzajów wód występujących w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Niezależnie od tego czy chodzi o czystość jonową wody kotłowej, czystej wody zasilającej, jak i zawierającej inhibitory korozji, czy wreszcie wód zrzutowych chromatograf jonowy będzie jednym z pierwszych wyborów w zakresie instrumentów badawczych dla analityka pracującego w elektrowni lub elektrociepłowni.

Oznaczanie parametrów i analiza

Modułowy system chromatografii jonowej HPIC Thermo Dionex ICS 6000 jest w stanie zabezpieczyć nawet najbardziej zaawansowane aplikacje, analiza śladowa, równoległa analiza anionów i kationów nieorganicznych.
Dzięki możliwości skonfigurowania tego modelu do pracy w trybie mikroborowym lub kapilarnym możemy jeszcze bardziej obniżyć limity oznaczanych stężeń.

Kompaktowe chromatografy jonowe, zarówno zdolne do pracy w trybie ultrasprawnej chromatografii jonowej (HPIC Thermo Dionex Integrion), jak i aparaty Thermo Dionex Aquion pracujące z ciśnieniami poniżej 350 barów, dzięki możliwości pracy z szeregiem kolumn koncentracyjnych o niskich ciśnieniach wstecznych również mogą być bardzo użyteczne w szeregu oznaczeń wód typowych dla procesu wytwarzania energii elektrycznej.

AN 141: Oznaczanie kationów i jonów amonowych w wodach środowiskowych

AN 146: Oznaczanie śladowych ilości anionów w wodach o wysokiej czystości

Sprzęt i materiały do przygotowania próbek 

  • Ekstraktory SPE 

Ekstraktor AutoTrace 280 to semi-automatyczny aparat, umożliwiający zautomatyzowanie takich etapów jak równoważenie kolumny, nakładanie próby, przemywanie, suszenie i elucja. 

  • Kolumienki SPE do przygotowania próbek przed analizą
  • Płyty grzewcze

Oferujemy zaawansowane technicznie urządzenia wyposażone w system ochrony przed przegrzaniem oraz system ostrzegania przy gorącej płycie.

  • Mieszadła magnetyczne

W naszej ofercie znajdziecie szeroka gamę mieszadeł magnetycznych firmy Scilogex. Miksery magnetyczne Scilogex są wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, które nie zmniejszają wydajności.

  • Pipety automatyczne przeznaczone do pracy zarówno w laboratoriach chemicznych, jak i biologicznych

Sprzęt laboratoryjny do badań środowiskowych – Potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty?