Konopie – Hemp czy Cannabis?

HEMP – łac. Cannabis sativa subs. Sativa – odmiana konopi stosowana w przemyśle włókienniczym, spożywczym, budowlanym, kosmetycznym, papierniczym, tworzyw sztucznych, suplementów diety i wielu innych. Jest to najstarsza roślina uprawna, a początek jej uprawy datuje się na ponad 10 tysięcy lat temu. Charakteryzuje się brakiem właściwości psychoaktywnych.

CANNABIS (pot. Marihuana) – łac. Cannabis sativa subs. Indica – odmiana konopi stosowana głównie w celach rekreacyjnych, posiada właściwości psychoaktywne dzięki wysokiej zawartości THC. W Polsce możliwa do nabycia jako produkt leczniczy na receptę w kilku aptekach na terenie kraju.RUDELARIS – łac. Cannabis rudelaris – konopie dzikie, mało znacząca odmiana konopii, posiadająca bardzo niską zawartość THC, powszechnie występująca na półkuli północnej (stosowana przede wszystkim do tworzenia krzyżówek odpornych na słabe warunki uprawne z odmianą Indica).

Konopie - Hemp czy Cannabis?
Konopie - Hemp czy Cannabis?

Szacuje się, że wartość rynku konopi zarówno podgatunku Sativa jak i Indica w ciągu najbliższych dziesięciu lat osiągnie 60 miliardów dolarów.

Ten szybko rozwijający się rynek produktów leczniczych jest napędzany rosnącą wśród społeczeństwa akceptacją zalet i korzyści płynących z ich zastosowania.

CBD – Kannabidiol – organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów. Występuje w konopiach. W przeciwieństwie do swojego izomeru, tetrahydrokannabinolu (THC), nie ma działania psychoaktywnego, wpływa jednak na przebieg odurzenia wywołanego działaniem THC.

Spośród wszystkich substancji zawartych w konopiach siewnych cztery można wyszczególnić jako dominujące; są to dwa izomery THC, kannabinol (CBN) i właśnie CBD, który, obok Δ⁹-THC, jest najlepiej przebadany. Jego zawartość w suszu konopnym jest zmienna. Sam kannabidiol nie wpływa na aktywność lokomotoryczną, temperaturę ciała, pamięć, poziom lęku czy sedacji u zażywającej go osoby. Wpływa jednak na działanie Δ⁹-THC, między innymi poprzez ograniczanie lęków wywołanych jego spożyciem.

Wykazuje właściwości przeciwpsychotyczne i może redukować objawy somatyczne towarzyszące stanom lękowym. W drugim dziesięcioleciu XXI wieku CBD zyskało zainteresowanie w związku z postulowanym działaniem przeciwlękowym. W 2015 opublikowano przegląd 49 badań przedklinicznych, klinicznych i epidemiologicznych omawiających wspomniane zagadnienie. Autorzy przedstawili potencjalne zastosowanie kannabidiolu w przypadku zaburzeń lękowych powiązanych z różnorodnymi jednostkami.

THC – Tetrahydrokannabinol – organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów, izomer kannabidiolu i główna substancja psychoaktywna zawarta w konopiach. Jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, natomiast rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, np. alkoholu, tłuszczach. Najczęściej mówiąc o THC mówi się o izomerze o nazwie (–)-trans-Δ9-tetrahydrokannabinol. Istnieje kilka izomerów THC różniących się położeniem wiązania podwójnego. Dwa izomery – Δ9-THC i Δ8-THC – występują w naturze. Ponadto istnieje jeszcze kilka izomerów syntetycznych: Δ6a,10a, Δ6a,7, Δ7, Δ10 i Δ9,11. Izomery te mogą ponadto występować w formie kilku izomerów geometrycznych i enancjomerów.

Konopie - Hemp czy Cannabis?

W naszej ofercie znajdują się urządzenia przeznaczone do pracy z materiałem roślinnym pochodzącym z konopi.