Tworzenie cząstek w procesie ekstrakcji CO2

Proces ekstrakcji z zastosowaniem CO2 w stanie nadkrytycznym to obiecująca technologia wytwarzania związków leczniczych. Opracowywane są różne techniki wytwarzania preparatów farmaceutycznych: mikronizacja, współstrącanie, powlekanie i kapsułkowanie.

Dzięki nadkrytycznemu CO2 możliwe jest przetwarzanie związków wrażliwych na ciepło i uniknięcie stosowania rozpuszczalników organicznych. Dzięki tej technologii na przestrzeni lat wiele procesów zostało zmodyfikowanych i opracowanych.
Powstały nowe materiały kompozytowe o docelowych właściwościach. Tworzenie cząstek przez nadkrytyczny CO2 umożliwia zastosowania takie jak mikronizacja, kapsułkowanie, powlekanie wirusów, tworzenie składników aktywnych itp.

Ekstrakcja CO2 zastosowanie

Oprócz zastosowań farmaceutycznych ta technologia znajduje również zastosowanie w przemyśle spożywczym, w kosmetyce z wykorzystaniem nanotechnologii oraz w produkcji farb.
W przemyśle spożywczym nanotechnologia jest technologią przyszłości w sposobie produkcji żywności, w konsumpcji, transporcie czy pakowaniu.