Rola SPE w laboratorium żywności i napojów

Ponieważ w ostatnich latach zglobalizowany handel żywnością stał się coraz bardziej powszechny, ulepszone metody badań przesiewowych w połączeniu z badaniami dotyczącymi kontroli żywności miały duży wpływ na przemysł spożywczy i napojów, aby poprawić zapewnianie i kontrolę jakości. Rosnące wymagania doprowadziły do powstania Ustawy FDA o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA), która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw żywności w USA poprzez przesunięcie nacisku federalnych organów regulacyjnych z reagowania na skażenie na zapobieganie skażeniu.

Biorąc pod uwagę niedawne wydarzenia, fałszowanie produktów spożywczych – które FDA definiuje jako żywność zawierającą jakiekolwiek trujące lub szkodliwe substancje, które mogą powodować ich szkodliwość dla zdrowia – nadal stanowi poważny problem w testowaniu żywności. Nowe produkty, takie jak żywność dietetyczna, żywność „ekologiczna”, nowe składniki botaniczne, nutraceutyki i suplementy diety, zwiększyły potrzebę testowania jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych.

Analiza przeprowadzana jest na wszystkich etapach produkcji żywności –  w tym poborze surowców, przetwarzania i pakowania produktu końcowego, aby zapewnić brak zanieczyszczeń chemicznych (np. melamina, akrylamid), metali (np. ołów, rtęć), naturalnych toksyn (np. mykotoksyny), pozostałości leków weterynaryjnych (chloramfenikol…), pestycydy i organizmy chorobotwórcze (np. Salmonella).

„Automatyzacja metod SPE jest bardzo pożądana ze względu na potrzebę poprawy powtarzalności wyników testów i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na analizę próbek o większej pojemności.”

Techniki i sposoby analityczne

Analizy te muszą spełniać szereg wymogów prawnych, a także wzbudzać zaufanie konsumentów. Współpraca między laboratoriami jest wymagana w celu zapewnienia harmonizacji i walidacji procedur analitycznych na poziomie globalnym. Agencje takie jak AOAC International, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), a także różne agencje federalne i stanowe odgrywają ważną rolę w harmonizacji metod analitycznych stosowanych w przemyśle spożywczym.

W chemicznych testach bezpieczeństwa żywności stosuje się szereg różnych technik analitycznych. Najczęściej spotykane rodzaje technik to testy biologiczne, takie jak enzymatyczny test immunosorpcyjny (ELISA), zaawansowane techniki instrumentalne, w tym spektroskopia w podczerwieni (IR), magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) lub spektrometria mas (MS). Te różne techniki analityczne są rozwiązaniami dla różnych próbek, które znacznie różnią się złożonością, ponieważ matryce żywności obejmują szeroki zakres form (stałych, półstałych, zawiesin i cieczy).

Istnieje wyraźna tendencja do znajdowania nowych sposobów analizy jak największej liczby analitów w jednym przebiegu.
Techniki separacji połączone ze spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości są coraz częściej wykorzystywane w metodach umożliwiających jednoczesną analizę wielu wieloklasowych pozostałości i zanieczyszczeń, takich jak pestycydy, mykotoksyny, toksyny roślinne czy domieszki.

Automatyzacja SPE – wysoka powtarzalność i niezawodność

Te związki chemiczne mają różne właściwości i muszą zostać usunięte z pozostałych chemikaliów, które składają się na żywność lub napój. Z tego powodu przygotowanie próbki jest prawie zawsze wymagane przed oznaczeniem (analizą) danego analitu.

SPE jest szeroko stosowana do ekstrakcji i oczyszczania po ekstrakcji tych złożonych macierzy. Jeśli żywność jest w postaci stałej, jest siekana lub mieszana z rozpuszczalnikiem organicznym przed wykonaniem etapu ekstrakcji SPE. Jeśli jest już w postaci płynnej, można go wyekstrahować bezpośrednio za pomocą kartidża SPE lub rozcieńczyć przed ekstrakcją. Jeśli próbka jest bardzo złożona, można wykonać kilka etapów SPE – pierwszy etap ekstrakcji, a drugi to dalsze oczyszczanie próbki.

Niezawodność i powtarzalność mają kluczowe znaczenie dla rozwoju SPE w tej branży. Automatyzacja metod SPE jest bardzo pożądana ze względu na potrzebę poprawy powtarzalności wyników testów i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na analizę większej ilości próbki. Najczęstszym zastosowaniem automatyzacji stosowanym we współczesnym laboratorium badawczym żywności jest obsługa cieczy, taka jak: rozcieńczanie, derywatyzacja, regulacja pH, ekstrakcja cieczy i substancji stałych, mieszanie i odparowywanie.

Gilson dostarcza szeroką gamę zautomatyzowanych produktów SPE, aby sprostać omawianym potrzebom przemysłu spożywczego i napojów.

Należą do nich system ASPEC® 241system ASPEC® 271 i system ASPEC® 274

Systemy te mogą obsługiwać zarówno małe, jak i duże objętości próbek. Jest to kluczowa korzyść przy obsłudze szerokiej gamy matryc żywności i napojów wraz z zaawansowaną zgodnością z protokołem SPE. Systemy te zapewniają wysoką powtarzalność przygotowania i oczyszczania próbek.