Zastosowanie nadkrytycznego CO2 

Tradycyjne metody usuwania lepiszcza, takie jak termiczne usuwanie lepiszcza, solubilizacja w wodzie, solubilizacja rozpuszczalnikiem i katalityczne usuwanie lepiszcza są nieprzyjazne dla środowiska ze względu na wysoką emisję LZO, mają zbyt długie czasy odklejania. Metoda nadkrytycznego CO2 znajduje także zastosowanie w przemyśle metalurgicznym.

Wtryskowe formowanie metali

 Zalety usuwania wiązania za pomocą nadkrytycznego CO2 (SC-CO2)

  • Szybsze oprawianie
  • Ponieważ SC-CO2, w przeciwieństwie do cieczy, nie ma napięcia powierzchniowego, wnika głębiej w część i rozpuszcza pierwotne spoiwo szybciej i dokładniej
  • Usuwanie lepiszcza jest szybsze, większe części można wytwarzać ekonomicznie
  • Przyjazna dla środowiska
  • BRAK emisji LZO
  • Brak zakazu na mocy traktatów środowiskowych
  • Brak wzrostu emisji gazów cieplarnianych. W procesie usuwania wiązania w stanie nadkrytycznym wykorzystuje się istniejący CO2, nie powstaje dodatkowy CO2