Zastosowanie nadkrytycznego CO2 

Pozyskiwanie substancji z glonów

Mikroalgi to mikroskopijne glony występujące w wodach słodkich i morskich. Są to gatunki jednokomórkowe, które istnieją pojedynczo lub w grupach. Mikroalgi mogą mieć wielkość od kilku mikrometrów do kilkuset mikrometrów. Są zdolne do fotosyntezy i wytwarzają około połowy tlenu atmosferycznego Ziemi i zużywają do wzrostu dwutlenek węgla.

Mikroalgi to niezwykle różnorodne organizmy i szacuje się, że istnieje około 500 000 różnych gatunków, które wytwarzają ponad 15 000 nowych związków. Większość mikroalg wytwarza unikalne produkty, takie jak karotenoidy, przeciwutleniacze, kwasy tłuszczowe, peptydy i sterole. Związki te są zwykle ekstrahowane przy użyciu toksycznych rozpuszczalników, które mogą powodować degradację związku i pozostawiać niezdrowe pozostałości rozpuszczalnika w ekstrakcie.

Ekstrakcja płynem w stanie nadkrytycznym to czysta dla środowiska technologia wykorzystująca dwutlenek węgla do izolowania różnych naturalnych związków z mikroalg. Ten łagodny proces ekstrakcji zapewnia:

  • Wysoką selektywność
  • Krótkie czasy ekstrakcji
  • Nie pozostawia toksycznych pozostałości rozpuszczalnika w ekstrakcie