Zastosowanie nadkrytycznego CO2 

Rekonstrukcja artefaktów archeologicznych

Właściwości płynów nadkrytycznych sprawiają, że jest to idealna alternatywa dla tradycyjnych technik przywracania artefaktów. Konwencjonalne metody są kosztowne, czasochłonne i często uszkadzają artefakt.

Do renowacji obiektów metalowych używaj wody podkrytycznej. Woda podkrytyczna ma większą szybkość dyfuzji i niższą lepkość niż woda w temperaturach otoczenia. Korozja wnika głęboko w pory metalu. Napięcie powierzchniowe, lepkość i właściwości transportowe stają się czynnikami ograniczającymi w tradycyjnych metodach renowacji.

Podkrytyczne uzdatnianie wody — wyniki

  • Zniwelowany bardzo wysoki poziom Cl– z próbek w bardzo krótkim czasie.
  • Zdecydowanie krótszy czas działania

Woda podkrytyczna – 5 dni

Konwencjonalny – powyżej 6 miesięcy

Sam NaOH lub Na2CO3 czasami nie jest skuteczny

  • Widoczna przemiana ß-FeOOH w inne tlenki żelaza
  • Próbki zachowały swój wygląd fizyczny, właściwości mechaniczne
  • Zachowały swoją pozorną odporność na korozję (nawet te przechowywane w komorze pary wodnej nasyconej przez co najmniej 2 lata)