Zastosowanie nadkrytycznego CO2 

Czyszczenie implantów medycznych

Współczesna medycyna pozwala wielu z nas na dłuższe, zdrowsze i bardziej produktywne życie, niż kiedykolwiek mogli marzyć nasi przodkowie. Jednym z kluczowych elementów tego postępu jest zastosowanie implantów medycznych, które mają zastąpić i działać jako brakująca struktura biologiczna w ciele. Ponieważ implanty są umieszczone wewnątrz ciała, czystość implantu musi być niepodważalna. Zanieczyszczenia mogą zostać wprowadzone do implantu zarówno podczas produkcji implantu, jak i obróbki poprodukcyjnej.

Tradycyjne metody czyszczenia implantów medycznych zazwyczaj obejmują rozpuszczalniki i systemy na bazie wody. Chociaż te metody są akceptowane, istnieją nowoczesne uaktualnienia, które są znacznie bardziej skuteczne i nie obejmują potencjalnie śmiertelnych skutków ubocznych, takich jak substancje drażniące z rozpuszczalników, pozostałości z procesu produkcyjnego. Ponadto nowsze procesy są przyjazne dla środowiska i bezpieczniejsze dla biorców implantów, ponieważ nie generują pozostałości rozpuszczalników.

Korzyści nadkrytycznego dwutlenku węgla (CO2) w czyszczeniu implantów medycznych:

  • Brak napięcia powierzchniowego

Dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym ma przepuszczalność do najmniejszych szczelin implantu. W przeciwieństwie do cieczy, CO2 w stanie nadkrytycznym nie ma napięcia powierzchniowego, które uniemożliwiłoby mu dotarcie do wszystkich szczelin i całkowite oczyszczenie implantu.

CO2 w stanie nadkrytycznym wnika głęboko w najdrobniejsze szczeliny i rozpuszcza zanieczyszczenia, takie jak parafina i inne spoiwa lub smary stosowane przy produkcji implantu.

  • Brak pozostałości

Kolejną zaletą stosowania CO2 w stanie nadkrytycznym jest to, że nie daje on żadnych pozostałości na implancie. CO2 po prostu odparowuje z powrotem do atmosfery, nie pozostawiając żadnych potencjalnych substancji drażniących, które mogą powodować reakcje wewnątrz organizmu. W przeciwieństwie do rozpuszczalników nie ma pozostałości i potrzeby czyszczenia.

  • Sterylizacja

Oprócz mierzalnych korzyści wymienionych powyżej, sprawdzono również, że dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym zapewnia ograniczoną sterylizację, pozostawiając w ten sposób bardziej nieaktywną biologicznie powierzchnię.