Zastosowanie nadkrytycznego CO2 

Produkty naturalne

Termin „produkty naturalne” stał się określeniem uniwersalnym dla każdego związku, który został wytworzony przez żywą istotę, m.in. roślina, zwierzę, algi.
Wyekstrahowane związki są używane jako składowa lub same w sobie, stosowane w żywności, lekarstwach, pigmentach, środkach zapachowych. Proces przez wiele lat polegał na ekstrakcji materiału matrycy za pomocą rozpuszczalników: wodnego i naftowego.

Pierwszym zastosowaniem na dużą skalę płynów nadkrytycznych do ekstrakcji produktów naturalnych była dekofeinizacja kawy w 1979 roku i od tego czasu tysiące różnych związków zostało wyekstrahowanych na użytek konsumentów.

Korzyści nadkrytycznego dwutlenku węgla (CO2) w ekstrakcji produktów naturalnych:

  • Brak pozostałości rozpuszczalnika

Brak zagrożeń dla zdrowia. Utrzymuje stan „naturalny”.

CO2 w stanie nadkrytycznym ekstrahuje różne związki naturalne wydajniej niż rozpuszczalniki na bazie ropy naftowej, ale po powrocie do stanu otoczenia CO2 staje się gazem, nie pozostawiając resztek śladowych.

  • Łagodne warunki ekstrakcji – 31°C

Przy temperaturach niższych niż temperatura ciała (37°C) zachodzi niewielka degradacja termiczna wrażliwych związków.

  • Łatwe frakcjonowanie 

CO2 jest „przestrajalnym rozpuszczalnikiem” – zmieniając tylko ciśnienie nadkrytycznego CO2, możesz nadać mu charakterystykę rozpuszczalności niezliczonej liczby rozpuszczalników na bazie ropy naftowej. Nie musisz dodawać ani zmieniać rozpuszczalników.