A.G.A. Analytical uzyskała członkostwo w Business Centre Club


Od dzisiaj nasza firma uzyskała członkostwo w Buisness Centre Club.

Otrzymaliśmy prawo do posługiwania się tytułem CZŁONKA BUSINESS CENTRE CLUB w kontaktach krajowych i międzynarodowych.