WIELOTONOWE PRZETWARZANIE OLEJU Z KONOPI O PEŁNYM SPEKTRUM W CELU ZMNIEJSZANIA ZAWARTOŚCI THC 

Jak działa metoda CPC? 

CPC jest metoda chromatografii cieczowej, która opiera się na dwóch niemieszających się fazach ciekłych. Jedna służy jako faza ruchoma natomiast druga jest fazą stacjonarną. Mieszaniny cieczy, wody, etanolu lub heptanu, mogą być stosowana jako faza stacjonarna zamiast krzemionki w chromatografii typu flash i HPLC.

Faza stacjonarna jest utrzymywana w kolumnie przez pole odśrodkowe generowane przez obrót kolumny CPC. Po wstrzyknięciu, przepływ fazy ruchomej wymywa związki docelowe w kolejności ich współczynników podziału, określonych przez ich względne powinowactwo dla każdej z faz ciekłych CPC. 
Kolumna CPC wielokrotnego użytku składa się z kilku ułożonych w stos dysków ze stali nierdzewnej, każdy z wyciętymi licznymi podwójnymi celami podziałowymi połączonymi kanałami. 
Taka konfiguracja zapewnia lepszą retencję fazy stacjonarnej, umożliwia wyższe przepływy fazy ruchomej i poprawia czasy rozdzielania.

Nota aplikacyjna AN1040

Badane problemy: Kannabinoidy mają podobne struktury molekularne, co sprawia, że ​​zmniejszanie zawartości THC jest trudnym krokiem

Zalety wykorzystania tej aplikacji to:

  • Zdolność do przeprowadzania remediacji THC na kilku tonach oleju z konopi indyjskich 
    o pełnym spektrum.
  • Brak strat molekuł i odpadów krzemionki powstających podczas procesu
  • Zwiększenie skali przemysłowej zgodnie z wynikami osiągniętymi na mniejszą skalę

Więcej informacji o nocie aplikacyjnej 

Wykorzystane materiały i metody

System Gilson VERITY® CPC z 5-litrową kolumną podłączoną do systemu VERITY® SKID LC (produkcyjny system LC) wyposażony w pompę elucji 3 l/min, pompę iniekcyjną 1 l/min, detektor UV/VIS, kolektor frakcji, oprogramowanie sterujące procesem i automatyczny zawór rosnący/opadający zastosowano w etapie oczyszczania. System Waters UPC2 zastosowano do kontroli frakcji czystości CPC.

Zawartość Δ-9-tetrahydrokannabinolu (THC) w produktach z konopi indyjskich, takich jak:  suplementy diety, vapes – czyli matryce lecznicze, podlega ścisłym regulacjom w większości krajów świata.

To napędza popyt na szerokie spektrum wolnego od THC produktu końcowego i wzbudziło zainteresowanie technologiami remediacji THC, które można zastosować na skalę przemysłową.

CPC jest preferowaną technologią oczyszczania produktów naturalnych ze względu na jej zdolność do ekstrakcji, usuwania i oczyszczania docelowych związków bez denaturacji lub utraty innych związków obecnych z nim w próbkach.

Ta nota aplikacyjna przedstawia wartość metody CPC przy usuwaniu THC przy produkcji o gabarytach wielu ton produktu końcowego.

Wyniki

Początkowy dekarboksylowany olej o pełnym spektrum zawierał 2,42% Δ9-THC z celem zmniejszenia zawartości Δ9-THC do mniej niż 0,3%.

Ilość wstrzykiwana na cykl została zoptymalizowana do limitu wydajności systemu w celu osiągnięcia najwyższej wydajności dla tego ekstraktu.

Czynnikiem ograniczającym była utrata CBD w końcowym oleju o szerokim spektrum działania.

Wnioski i podsumowanie

W przeciwieństwie do chromatografii na bazie krzemionki, CPC nie oznacza nieodwracalnej adsorpcji, utraty lub denaturacji wstrzykniętego ekstraktu. Cechy te pozwalają na odzyskanie wszystkich związków przetwarzanych przez CPC.

W tym badaniu osiągnięto trzy cele:

  • Zmniejszenie zawartości THC w celu uzyskania oleju wolnego od THC o szerokim spektrum, zawierającego mniej niż 0,1% THC.
  • Skalowanie i optymalizacja metody przetwarzania wielu ton ekstraktu z konopi rocznie w systemie zgodnym z GMP.
  • Ograniczenie kosztów operacyjnych do wykonania poniżej 10 € (44 L) w rozpuszczalnikach zużywanych na kg wstrzykniętego ekstraktu.

CPC to skuteczna technika oczyszczania cennych związków naturalnych

Oferuje badaczom i producentom liczne korzyści, pomagając im sprostać wymaganiom szybko rozwijającego się rynku konopi. Jest to metoda, którą można szybko i tanio wykorzystać do produkcji dużych ilości wysoce czystych związków pochodzących z konopi. Ponadto CPC zużywa znacznie mniej rozpuszczalników, co czyni ją bardziej ekologiczną i przyjazną dla środowiska.

VERITY® Compact CPC System

Moduły do odśrodkowej chromatografii podziałowej CPC

Kompaktowy system Gilson VERITY® CPC łączy platformę do oczyszczania Gilson PLC z systemem odśrodkowej chromatografii podziałowej CPC do efektywnego uzyskiwania wysokiej jakości produktów oczyszczania. Ta zautomatyzowana, ekonomiczna, technika oczyszczania ciecz-ciecz wykorzystuje bezkrzemionkowe kolumny chromatograficzne wielokrotnego użytku, usprawnia pracę i umożliwia szybką izolację określonych cząsteczek z wysoką wydajnością i czystością.