Naukowe wyniki badań, które mają być wiarygodne, wymagają niezawodnych systemów oczyszczania. Taki stan rzeczy można osiągnąć dzięki dokładności i precyzji systemów oczyszczania VERITY®.

Niezależnie od tego, czy izolujesz duże czy małe cząsteczki, czy oczyszczasz w skali miligramów czy kilogramów, platformy GILSON® VERITY oferują szeroką gamę komponentów. Dzięki budowie modułowej można zbudować idealny system spełniający Twoje potrzeby.

Systemami można łatwo sterować za pomocą intuicyjnego oprogramowania, co pozwala skupić się na badaniach i nauce.

Długoletnie doświadczenie Gilson’a w dziedzinie chromatografii, zapewnia, że rozwiązania VERITY® są trwałe i ułatwią Ci pracę w laboratorium.

Izoluj, analizuj i odsalaj oligonukleotydy w jednym ciągłym procesie

Zwiększenie produktywności i rentowności badań jest niezwykle ważne. Każdy kolejny etap procesu, w tym oczyszczanie, powinien być starannie zoptymalizowany.

Przy wielu potencjalnych możliwościach oczyszczania trudno jest zdecydować, od czego zacząć. Poniżej omawiamy najpopularniejsze podejścia do oczyszczania nukleotydów.

Systematyzujemy aparaturę do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), aby odpowiedzieć jak pokonać wszelkie obecne i przyszłe wyzwania, które można napotkać, i jak uniknąć problemów aby osiągnąć dokładniejsze wyniki.

System oczyszczania Oligo VERITY® zapewnia pojedynczą platformę do ciągłego oczyszczania i analizy oligonukleotydów klasy cz.d.a. (czystych do analiz).
Rozwiązanie to z łatwością przechodzi ze skali analitycznej do preparatywnej, oszczędzając czas i miejsce. System jest w pełni automatyczny z funkcją kontroli błędów, która gwarantuje bezpieczeństwo próbki. 
Monitorowanie danych w czasie rzeczywistym zapewnia natychmiastową aktualizację trwających procesów oczyszczania, dzięki czemu możesz szybko podejmować świadome decyzje bez przestojów.