Chromatograf Knauer SMB

System ciągłej chromatografii typu SMB (simulated moving bed) firmy Knauer to system ciągłego rozdzielania mieszanin. System polecany wszędzie tam gdzie liczy się ciągła produkcja.

Producent:
Chromatograf Knauer SMB

Zapytaj o produkt

System ciągłej chromatografii typu SMB (simulated moving bed) firmy Knauer to system ciągłego rozdzielania mieszanin. Zazwyczaj służy do tego, aby rozdzielić mieszaninę na dwie frakcje w zależności od stopnia adsorpcji składników na złożu, choć znane są też inne wariacje procesu. Realizowane jest to z użyciem kilku pomp, wielu zaworów i kilku (na ogół od 4 do 16) kolumn chromatograficznych.

W najprostszej postaci, SMB rozdziela mieszaninę na dwie równoobjętościowe frakcje, z których jedna może być nazwana ekstraktem, a druga rafinatem (nazwy spolszczone według nazw używanych na stronie http://www.knauer.net). Wsad (in. nadawa, ang.: feed) i eluent tłoczone są w pewnych odstępach czasu. Najbardziej klasyczne ustawienie to kolumn, 1 : 1 : 1 : 1 lub 2 : 2 : 2 : 2. Jeżeli pompa wsadu i pompa eluentu podają identyczne strumienie i włączają się w identycznych odstępach czasu, wówczas frakcje ekstraktu i rafinatu są równoobjętościowe. Pompa eluentu i wsadu są podłączone naprzeciw siebie w cyklu.

 

Chromatograf Knauer SMB

 

Manipulując ilością kolumn i ich ustawieniem, możemy zmieniać parametry mieszanin w ten sposób, aby składniki mniej lub bardziej adsorbowane znalazły się w żądanej przez nas frakcji. Na przykład, zmiana ustawienia z układu klasycznego 2 : 2 : 2 : 2 na 1 : 3 : 3 : 1 może odbywać się w systemach firmy Knauer w sposób automatyczny, choć to ustawienie daje podobny efekt. Jednak już podłączenie kolumn w układzie 3 : 2 : 2 : 1 (rys. 2), lub też 1 : 2 : 2 : 3 daje jednak zupełnie inne efekty adsorpcyjne i zupełnie inne frakcje mogą być zbierane z tego samego wsadu.

Chromatograf Knauer SMB

 

Inna specyfiką jest konfigurowanie metody przez klienta zgodnie z wariacjami typu zamkniętego obiegu i otwartego obiegu (ang. closed-loop, open-loop). Metody użytkujące obieg zamknięty używane są w celu dokładnego doczyszczenia preparatu. Otworzenie obiegu konieczne jest wtedy w celu przeprowadzenia zbierania frakcji, lub wprowadzenia wsadu bądź eluentu. Zamknięcie jest stosowane w celu lepszej separacji składników. Zamykanie i otwieranie obiegu może być częścią zaprogramowanej metody i odbywa się wtedy automatycznie. Powrotne przejście do pracy bez zamykania obiegu możliwe jest bez ingerencji w konfigurację.

Podstawowe cechy:

  • Cztery pompy izokratyczne, w tym dwie pomocznicze,
  • Klasyczny układ czterostrefowy, sześciostrefowe na specjalne zamówienie
  • Cykliczne przełączanie zaworów,
  • Detektory – poza standardową wersją, rekomendowane (jeśli konieczne) są dwie sztuki dla układu czterostrefowego)
  • Otwarta konfiguracja współpracująca z zewnętrznymi modułami,

Prócz wersji opartych o prepHPLC, dostępne też wersje biokompatybilne (oparte o FPLC)

 

 

Specyfikacja:

 

TypStandardowo klasyczny układ czterostrefowy, sześciostrefowe dostępne na zamówienie
Przepływy i ciśnieniaModel SMB Lab:

  • do 10 ml/min, do 400 bar
  • do 50 ml/min, do 150 bar

Model SMB Pilot:

  • do 100 ml/min, do 240 bar
  • do 500 ml/min, do 240 bar
Klasyczne proponowane układy kolumn w strefach (z możliwością zmiany przez użytkownika)1 : 2 : 2 : 1 2 : 2 : 2 : 2 2 : 4 : 4 : 2 4 : 4 : 4 : 4 Inne ustawienia możliwe adekwatnie do aplikacji
Dodatkowe użyteczne opcjeOpcje zamykania obiegu w celu lepszej separacji składników
SterowanieOprogramowanie: PurityChrom 5

 smb_systems_v7741us