Dionex ICS-6000

ICS 6000 to nowatorski, pierwszy na rynku chromatograf jonowy zarówno do analiz jonów w trybie analitycznej, jak i kapilarnej chromatografii jonowej (capIC), zdolny do pracy z kolumnami o średnicach od 4 poprzez 2 aż do 0,4 mm.

Producent:

Dionex ICS-6000

Zapytaj o produkt

System DIONEX ICS 6000 wszechstronne zastosowanie

ICS 6000 może pracować również jako wysokociśnieniowy chromatograf jonowy, a więc z kolumnami z wypełnieniem 4 mm i ciśnieniami do 41 MPa, dzięki czemu czas analizy skraca się do zaledwie 3 – 5 minut, zwiększając kilkukrotnie wydajność laboratorium. Dodatkowo rozbudowa systemu ICS 6000 do konfiguracji zdolnej do wykonywania niezależnych analiz równolegle nie powoduje zwiększenia jego gabarytów.
ICS 6000 umożliwia stosowanie zarówno izokraktycznych, jak i gradientowych metod analitycznych dla oznaczania szerokiego spektrum anionów i kationów z wykorzystaniem detekcji konduktometrycznej, elektrochemicznej i spektralnej oraz zaawansowanych detektorów w rodzaju spektrometru masowego (MS) lub spektrometru masowego z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).

System chromatograficzny ICS 6000 może być wykorzystywany do analiz jonów za pomocą zarówno analitycznej, jak i kapilarnej chromatografii jonowej, dzięki pracy z kolumnami o dowolnych średnicach od 4 poprzez 2 aż do 0,4 mm.

Użycie dwuwymiarowej chromatografii jonowej (IC x IC) sprzęgającej analityczną i kapilarną chromatografię jonową pozwala osiągnąć granice wykrywalności zarezerwowane do tej pory wyłącznie dla układów sprzężonych IC-MS, bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu spektrometru masowego.

System DIONEX ICS 6000 to większa wydajność pracy

Dodatkowo, system ICS 6000 został zaprojektowany do wysokociśnieniowej chromatografii jonowej, która skraca czas analizy do zaledwie 3 – 5 minut, zwiększając kilkukrotnie wydajność laboratorium. Chromatograf jonowy ICS 6000 w wersji kapilarnej wymaga jedynie 400 nl próbki, zaś objętość próbki 10 µl jest wystarczająca dla potrzeb analizy śladowej.

Nowatorski moduł IC Cube skupia w jednej wygodnej lokalizacji wszystkie elementy konieczne do pracy chromatografu w trybie kapilarnym, co zapewnia uproszczenie obsługi oraz minimalizację objętości martwych. Dzięki zastosowaniu kolumn kapilarnych (średnica 0,4 mm) i automatycznej elektrolitycznej generacji eluentu RFIC-EG roczne zużycie wody dejonizowanej dla ciągłej pracy systemu ICS 6000 wynosi jedynie 5,25 l (poniżej 15 ml dziennie).

ICS 6000 w wersji analitycznej może być wyposażony w moduł automatycznej regeneracji eluentu. Unikalna, opatentowana metoda automatycznej regeneracji eluentu – technologia RFIC-ER – uwalnia operatora od konieczności ręcznego przygotowywania eluentów, kalibracji i stabilizacji chromatografu. Zastosowanie technologii RFIC-ER pozwala na utrzymanie aparatu w stanie ciągłej gotowości do pracy przez okres 4 tygodni oraz dodatkowo zapewnia redukcję zużycia eluentu z około 48 litrów do jedynie 4 litrów miesięcznie.

Każdy z modułów systemu ICS 6000 charakteryzuje się łatwym dostępem do podzespołów, co sprawia, że konfigurowanie oraz utrzymanie aparatu w optymalnej sprawności jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Chromatograf jonowy DIONEX ICS 6000 to większe możliwości

ICS 6000 jest jedynym aparatem na rynku, który umożliwia pracę zarówno ze standardowymi kolumnami (średnice 3 – 7 mm), kolumnami o zredukowanej średnicy (1 – 3 mm) oraz kolumnami kapilarnymi o średnicach od 0,2 do 0,6 mm.

ICS 6000 pozwala na tworzenie gradientu zarówno po stronie niskiego ciśnienia, jak i po stronie wysokiego  ciśnienia dzięki zastosowaniu sprawdzonej technologii RFIC (chromatografia jonowa wolna od odczynników).

ICS 6000 może być wyposażony w dwutłokową seryjną pompę zdolną do pracy przy ciśnieniu przekraczającym 40 MPa oraz przepływami z zakresu 0,001 – 10,0 ml/min.

ICS 6000 posiada dwa termostaty pracujące niezależnie w zakresach od 18 do 40 oC oraz od 10 do 70 oC.

ICS 6000 skonfigurowany do pracy w trybie kapilarnej chromatografii jonowej (capIC) wykorzystuje zespół IC Cube, który mieści wszystkie elementy konieczne do pracy systemu w trybie kapilarnym, jak kapilarny degazer generatora ekluentu, zawór nastrzykowy, kolumny kapilarne, supresor kapilarny oraz dodatkowy supresor kapilarny do usuwania CO2 oraz zapewnia minimalną objętość martwą systemu.

ICS 6000 może być wyposażony w podstawowy dla chromatografii jonowej detektor konduktometryczny (CD), detektor elektrochemiczny (ED) pracujący z wymiennymi elektrodami wykonanymi z różnorodnych materiałów oraz detektory spektralne – zarówno prosty jednokanałowy detektor UV/Vis wykonujący pomiar przy jednej długości fali, jak i detektor wykonujący pomiary przy 4 długościach fali jednocześnie.

ICS 6000 może być wyposażony w system RFID zapewniający monitorowanie wydajności i zużycia elementów zużywalnych w celu zapewnienia ich optymalnej konserwacji lub wymiany. Technologia RFID umożliwia śledzenie 16 kluczowych parametrów każdego z maksymalnie 25 elementów zużywalnych w tym samym czasie.

ICS 6000 może być kontrolowany zdalnie za pomocą tableta wszędzie tam gdzie występuje taka konieczność. Transmisja danych jest szyfrowana za pomocą certyfikatu SSL i jest kompatybilna z większością komercyjnie dostępnego oprogramowania antywirusowego oraz typu firewall.

ICS 6000 jest w pełni kontrolowany za pomocą oprogramowania Thermo Fisher Dionex ChromeleonTM zgodnego z wymaganiami FDA 21 CFR, część 11.

Oferujemy pełną gamę przyrządów i technologii IC, aby dopasować się do tego, co jest najważniejsze do pracy w Twoim laboratorium.

Typdwutłokowa, seryjna
Konstrukcjainertna chemicznie i wolna od metalu
Zakres przepływuanalityczna: 0,000 – 10,00 ml/min ze skokiem co 0,001 ml/min
kapilarna: 0,001 – 0,100 ml/min ze skokiem co 0,0001 ml/min
Zakres ciśnieńanalityczna: 0,0 – 35 MPa
kapilarna: 0,0 – 41 MPa
Degazer próżniowyzintegrowany
Gradientrealizowany za pomocą technologii RFIC lub za pomocą czteroskładnikowej pompy gradientowej
Generator eluentu
Typy eluentówanalityczny: wodorotlenki litu, potasu i sodu, węglan oraz węglan/wodorowęglan potasu, kwas metanosulfonowy
kapilarny: wodorotlenek potasu i kwas metanosulfonowy
Zakres stężeńanalityczny: 0,1 – 100 mM
kapilarny: 0,1 – 200 mM
Zakres przepływuanalityczny: 0,001 – 3,0 ml/min
kapilarny: 0,001 – 0,030 ml/min
Maksymalne ciśnienie roboczeanalityczny: 21 lub 35 MPa
kapilarny: 35 MPa
Moduł termiczny
Zakres temperatur dla górnej strefy:18 – 40 oC (temperatura minimalna: temperatura otoczenia – 7 oC, temperatura maksymalna: temperatura otoczenia + 20oC)
Zakres temperatur dla dolnej strefy:10 – 70 oC (temperatura minimalna: temperatura otoczenia – 15 oC, temperatura maksymalna: temperatura otoczenia + 50oC)
Dokładność temperatury+/- 0,5 oC
Stabilność temperatury+/- 0,2 oC
Termostatowany przedział detekcyjny
Zakres temperatur20 oC poniżej temperatury otoczenia – 40 oC
Dokładność temperatury+/- 0,5 oC
Stabilność temperatury+/- 0,2 oC
Precyzja temperatury:+/- 0,2 oC
Detektor konduktometryczny
Typcyfrowy z automatycznym dostrajaniem zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału
Rozdzielczość0,00238 nS/cm
Zakres pomiarowy0 – 15 000 mS/cm
Maksymalne ciśnienie robocze celi pomiarowej10 MPa
Detektor elektrochemiczny
Typcyfrowy z automatycznym dostrajaniem zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału
Elektrody roboczezłoto, srebro, platyna, grafit
Elektroda odniesieniaAg/AgCl lub PdH
Zakres potencjałów– 2,0 -2 V ze skokiem 0,001 V
Zakres pomiarowy50 pC -200 mC (amperometria zintegrowana)
5 pA – 74 mA (amperometria stałoprądowa)
Maksymalne ciśnienie robocze celi pomiarowej0,7 MPa
OprogramowanieSterowanie za pomocą oprogramowania Thermo Fisher Dionex Chromeleon zgodnego z wymaganiami GLP oraz FDA 21 CFR, część 11

Broszura DIONEX ICS 6000

Katalog Thermo Fisher Scientific