Dionex Inuvion

INUVION to najmłodsze dziecko w rodzinie chromatografów jonowych produkowanych przez Thermo Fisher Scientific. INUVION zapewnia duże możliwości analityczne w kompaktowym, prekonfigurowanym układzie zdolnym do pracy z kolumnami z wypełnieniem 4 mm i ciśnieniami do 35 MPa. INUVION umożliwia stosowanie zarówno izokraktycznych, jak i gradientowych metod analitycznych dla oznaczania szerokiego spektrum anionów i kationów z wykorzystaniem detekcji przewodnościowej lub spektrofotometrycznej oraz pełną kontrolę i obróbkę uzyskanych danych przy pomocy programu Thermo Fisher Scientific Dionex ChromeleonTM.

 

Producent:

Dionex Inuvion

Zapytaj o produkt

System chromatograficzny INUVION to aparat kompaktowy, który umożliwia analizę jonów również z wykorzystaniem kolumn z wypełnieniem 4 mm.

INUVION może być wyposażony w standardowy detektor konduktometryczny (CD) lub detektor spektrofotometryczny UV/Vis.

INUVION można wyposażyć również w elektrolityczny generator eluentu. Unikalna, opatentowana metoda automatycznej generacji eluentu, technologia RFIC (chromatografia jonowa wolna od odczynników), uwalnia operatora od konieczności ręcznego przygotowywania eluentów, kalibracji i stabilizacji chromatografu. Inne nowatorskie rozwiązania, w które został wyposażony INUVION to cyfrowy regulator ciśnienia gazu, monitorowanie ilości eluentu oraz opcja instalacji szeregu zaworów pomocniczych zarówno nisko- jak i wysokociśnieniowych.

INUVION dzięki zastosowaniu sprawdzonej technologii RFIC umożliwia oznaczanie anionów i kationów zarówno w warunkach izokratycznych, jak i gradientowych.

INUVION jest wyposażony w dwutłokową seryjną pompę zdolną do pracy przy ciśnieniu 35 MPa oraz przepływami z zakresu 0,01 – 5,00 ml/min.

INUVION posiada możliwość pracy z elektrolitycznym generatorem eluentu pracującym przy ciśnieniu do 35 MPa i przepływami z zakresu 0,1 – 3,00 ml/min, co pozwala na generację eluentu o stężeniu do 100 mM.

INUVION może być wyposażony w termostat kolumn o zakresie roboczym od 5 oC powyżej temperatury otoczenia do 60 oC.

INUVION może być skonfigurowany z podstawowym dla chromatografii jonowej detektorem konduktometrycznym (CD) oraz detektorem spektrofotometrycznym UV/Vis.

INUVION komunikuje się z komputerem i automatycznym podajnikiem próbek za pomocą złącza USB.

INUVION jest w pełni kontrolowany za pomocą oprogramowania Thermo Fisher Dionex ChromeleonTM zgodnego z wymaganiami FDA 21 CFR, część 11.

Pompa
Typ: dwutłokowa, seryjna
Konstrukcja: inertna chemicznie i wolna od metalu
Zakres przepływu: 0,01 – 05,00 ml/min ze skokiem co 0,01 ml/min
Zakres ciśnień 0,0 – 35 MPa
Degazer próżniowy: zintegrowany
Gradient realizowany za pomocą technologii RFIC
Generator eluentu
Typy eluentów: wodorotlenek i węglan potasu oraz kwas metanosulfonowy
Zakres stężeń: 0,1 – 100 mM
Zakres przepływu: 0,1 – 3,0 ml/min
Maksymalne ciśnienie robocze: 35 MPa
Termostat kolumn
Zakres temperatur: 5 oC powyżej temperatury otoczenia – 60 oC
Dokładność temperatury +/- 0,5 oC
Detektor konduktometryczny
Typ: cyfrowy z automatycznym dostrajaniem zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału
Rozdzielczość: 0,002 nS/cm
Zakres pomiarowy: 0 – 18 000 mS/cm
Maksymalne ciśnienie robocze celi pomiarowej: 10 MPa
Oprogramowanie Sterowanie za pomocą oprogramowania Thermo Fisher Dionex Chromeleon zgodnego z wymaganiami GLP oraz FDA 21 CFR, część 11

 

Broszura systemu Inuvion

Specyfikacja systemu Inuvion

Aplikacja – Szybka analiza wody pitnej

Aplikacja – oznaczanie chromu sześciowartościowego w wodzie pitnej