Ekstraktor ASE 350

ASE 350 jest aparatem wykorzystującym opatentowaną technikę ekstrakcji przyspieszonej (ASE) do ekstrakcji stałych i półstałych próbek przy użyciu popularnych rozpuszczalników organicznych i roztworów wodnych w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia.

Automatyczny ekstraktor ASE 350 został zaprojektowany z myślą o laboratoriach, w których wykonuje się wiele ekstrakcji próbek o zróżnicowanych objętościach.

Producent

Ekstraktor ASE 350

Zapytaj o produkt

Technika ASE jest nieporównywalnie szybsza niż Soxhlet, sonifikacja i inne techniki ekstrakcyjne, dodatkowo ASE zużywa zdecydowanie mniej odczynników, energii i wymaga znacznie mniejszego zaangażowania personelu laboratorium.

Technika ekstrakcji przyspieszonej (ASE) skraca do kilkunastu minut proces ekstrakcji zwykle zajmujący godziny. W porównaniu z technikami tradycyjnymi (Soxhlet, ultradźwięki) ASE daje lepsze rezultaty w ułamku czasu wymaganego przez tradycyjne techniki ekstrakcyjne.

Oprócz znacznego skrócenia czasu ASE oferuje znacznie niższy niż inne techniki koszt ekstrakcji, redukując zużycie rozpuszczalników do 90%.

W ASE 350 można stosować cele ekstrakcyjne o pojemności od 1 do 100 ml wykonane ze stali nierdzewnej oraz z materiału o nazwie Dionium, który jest odporny na działanie ługów i kwasów mineralnych. Jako pojemniki kolekcyjne wykorzystywane są wiale i butelki o objętościach odpowiednio 60 i 250 ml.

Automatyczny podajnik karuzelowy mieści do 24 cel ekstrakcyjnych, zaś karuzela mieszcząca odbieralniki ekstraktu pozwala na pracę zarówno z wialami o objętości 60 ml (28 szt.), jak i butelkami o objętości 250 ml (19 szt.).

Możliwość stosowania cel ekstrakcyjnych wykonanych ze stopu Dionium w połączeniu z linią cieczy odporną na działanie ługów i kwasów pozwala na rozszerzenie dotychczasowego stosowanie ASE o szereg nowych metod, z których warto wymienić oznaczanie zawartości tłuszczu po procesie kwaśnej hydrolizy, oznaczanie tłuszczu po zasadowej saponifikacji oraz ekstrakcję Cr (VI) roztworami o niższych wartościach pH.

ASE 350 jest w pełni zautomatyzowanym systemem zdolnym do ekstrakcji 24 próbek w celach ekstrakcyjnych o objętości od 1 do 100 ml wykonanych ze stali nierdzewnej lub stopu Dionium.

System ASE 350 posiada zintegrowany rozpuszczalników ASE Solvent Controller. ASE Solvent Controller umożliwia automatyczne mieszanie i podanie do systemu do 3 różnych rozpuszczalników, zapewniając elastyczność i wygodę zarówno w aplikacjach rutynowych, jak i badawczych.

Najważniejsze zalety ASE 350:

 • Ekstrakcja w przeciągu minut
 • Jeszcze większa redukcja zużycia odczynników dzięki nowemu oszczędnemu trybowi pracy
 • Szeroki zakres aplikacji z możliwością ekstrakcji próbek po procesie hydrolizy kwaśnej lub zasadowej oraz kwaśnej ekstrakcji Cr (VI)
 • Aparat zaaprobowany przez U.S. EPA i program CLP
 • Automatyczna ekstrakcja do 24 próbek
 • Aparat dedykowany dla laboratoriów, w których ekstrakcja jest rutynową metodą przygotowania próbek
 • Cena adekwatna do korzyści płynących ze stosowania unikalnych rozwiązań
 • Cele ekstrakcyjne wykonane ze stali nierdzewnej lub stopu Dionium
 • Linia cieczy odporna na działanie ługów i kwasów
 • Objętości próbek: 1, 5, 10, 22, 34, 66 i 100 ml
 • Odbieralniki kolekcyjne: 60 lub 250 ml
 • Temperatura robocza: od temperatury pokojowej do 200o C
 • Ciśnienie robocze: 10 MPa

 

Specyfikacja:

 

Piec: pracuje z celami o objętościach: 1, 5, 10, 22, 34, 66 i 100 ml
kontrola temperatury: od temperatury pokojowej do 200o C
orientacja pionowa z przepływem z góry do dołu
Pompa: ciśnienie robocze: 10 MPa
przepływ cieczy: 70 ml/min
automatyczny czujnik ciśnienia
Czujnik cieczy: czujnik IR kontrolujący poziom cieczy podczas zbierania ekstraktu
Wyświetlacz i klawiatura: wyświetlacz LCD, 8 x 45 znaków z wyświetlaniem, tworzeniem i zapamiętywaniem metod
Cele ekstrakcyjne: siedem objętości: 1, 5, 10, 22, 34, 66 i 100 ml
ręczny system uszczelniania cel zapewniający szczelność w warunkach wysokiego ciśnienia
Taca na cele ekstrakcyjne: 24 pozycje robocze
2 pozycje płuczące
automatycznie rozpoznawanie pozycji początkowej
możliwość wykonania wielu ekstrakcji dla danej celi
Oprogramowanie: opcjonalne oprogramowanie Chromeleon 7.2
Odbieralniki kolekcyjne: 60 i 250 ml, pokrywy wial wyposażone w septa inertne chemicznie
Taca na odbieralniki kolekcyjne: 60 i 250 ml, pokrywy wial wyposażone w septa inertne chemicznie
Taca na odbieralniki kolekcyjne: wkład z 26 pozycjami na wiale 60 ml i 19 pozycji na butelki 250 ml oraz 2 pozycje na butelki dedykowane do płukania/ścieku
Ciecze ekstrahujące: szeroka gama rozpuszczalników organicznych i nieorganicznych
Wymagania pneumatyczne: azot o ciśnieniu od 1034 do 1340 kPa
powietrze o ciśnieniu od 400 do 827 kPa

ase-150-and-350-systems-brochure

katalog-thermoscientific