Kolumny chromatograficzne

Firma Knauer, europejski producent wysokiej jakości chromatografów cieczowych (UHPLC, HPLC, FPLC) oraz innych urządzeń precyzyjnych (pompy dozujące, osmometry, etc.) posiada w swojej ofercie bardzo bogaty zestaw kolumn chromatograficznych (HPLC, FPLC) oraz pozostałych akcesoriów chromatograficznych (pętle, strzykawki, etc.)

Stabilna temperatura kolumny ma kluczowe znaczenie dla powtarzalnego rozdziału i stałych czasów retencji. Ponadto podwyższenie temperatury kolumny prowadzi do zmniejszenia lepkości rozpuszczalnika, a tym samym do niższego przeciwciśnienia. W konsekwencji szybkości przepływu można zwiększyć, co skraca czas analizy systemu HPLC.

Rozwiązania termostatów kolumnowych KNAUER poprawiają separację.

Termostaty kolumnowe są istotną częścią każdego systemu HPLC, ponieważ większość parametrów separacji HPLC jest zależna od temperatury. Stąd kontrola temperatury kolumny jest jednym z najważniejszych warunków wstępnych powtarzalności wyników w HPLC.

Oferta kolumn oraz aparatury HPLC i UHPLC

Firma Knauer produkuje dwa rodzaje złóż o różnej porowatości: 100 Å (linia Eurospher II) i 300 Å (linia Eurosil Bioselect). Każde z tych złóż może mieć średni rozmiar cząstki 2 µm, 3 µm lub 5 µm w przypadku kolumn analitycznych HPLC. W przypadku kolumn preparatywnych uziarnienie może być większe (10 µm, 20 µm). Każde z tych złóż może być ponadto modyfikowane w różny sposób.
Kolumny HPLC mogą być pakowane w najróżniejsze formaty.

Kolumny chromatograficzne – jaki model z oferty wybrać?

Oferujemy pełną gamę kolumn chromatograficznych, aby dopasować się do tego, co jest najważniejsze do pracy w Twoim laboratorium.