Chromatografy żelowe GPC

Automatyczne systemy GPC to idealne rozwiązanie do oczyszczania próbek poekstrakcyjnych, do usuwania interferujących substancji o wysokiej masie molowej oraz do wyznaczania rozdziału masowego polimerów.
Zautomatyzowany system do chromatografii żelowej pozwala na osiągnięcie niezbędnej czystości analitu potrzebnej w analizach GC,  GC-MS, HPLC, LC-MS.

VERITY® GPC Cleanup System firmy GILSON® to automatyczny system izokratyczny, który dzięki zastosowaniu automatu GX-271 łączącego funkcje podajnika i kolektora frakcji pozwala na znaczne oszczędności czasu obsługi. AZURA® GPC Cleanup firmy KNAUER automatyzuje pracochłonne i czasochłonne zadania oczyszczania oparte na chromatografii żelowo-permeacyjnej.
System oparty jest o rekonfigurowalne moduły ASM. Wyposażony w zawór zmiany próbek oraz zawór frakcjonujący pozwala na oczyszczanie do 15 próbek w serii.

Oczyszczanie metodą GPC znajduje zastosowanie do szerokiej gamy matryc próbek, takich jak polimery, żywność, tkanki, rośliny i próbki środowiskowe. 

W naszej ofercie znajdują się automatyczne systemy GPC do oczyszczania próbek oraz do wyznaczania rozdziału masowego polimerów.

Oczyszczanie metodą GPC umożliwia uzyskanie, m.in. większej precyzji oraz łatwiejsze zinterpretowanie otrzymanych danych, poprzez eliminację substancji interferujących

Naszym klientom proponujemy dwa rodzaje chromatografów GPC.
Obydwa urządzenia są sprzętem najwyższej jakości, który jednak różni się między sobą kilkoma aspektami.

Verity GPC Cleanup System firmy Gilson to automatyczny izokratyczny system, który dzięki zastosowaniu automatu GX-271 łączącego funkcje podajnika i kolektora frakcji pozwala na znaczne oszczędności czasu obsługi.

Natomiast Azura GPC Cleanup System firmy Knauer to system modułowy oparty o rekonfigurowalne moduły ASM. Wyposażony w zawory zmiany próbek i frakcjonujący pozwala na oczyszczanie do 15 próbek lub większej ilości tej samej próbki.

Oczyszczanie GPC zalety systemu

Zastosowanie zautomatyzowanego systemu do chromatografii żelowej pozwala na osiągnięcie lepszej odtwarzalności wynikówzwiększenie wydajności procesu oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu przez personel laboratoryjny.