Konopie – HEMP czy CANNABIS?

HEMP – łac. Cannabis sativa subs. Sativa – odmiana konopi stosowana w przemyśle włókienniczym, spożywczym, budowlanym, kosmetycznym, papierniczym, tworzyw sztucznych, suplementów diety i wielu innych. Jest to najstarsza roślina uprawna, a początek jej uprawy datuje się na ponad 10 tysięcy lat temu. Charakteryzuje się brakiem właściwości psychoaktywnych.

CANNABIS (pot. Marihuana) – łac. Cannabis sativa subs. Indica – odmiana konopi stosowana głównie w celach rekreacyjnych, posiada właściwości psychoaktywne dzięki wysokiej zawartości THC. W Polsce możliwa do nabycia jako produkt leczniczy na receptę w kilku aptekach na terenie kraju.RUDELARIS – łac. Cannabis rudelaris – konopie dzikie, mało znacząca odmiana konopii, posiadająca bardzo niską zawartość THC, powszechnie występująca na półkuli północnej (stosowana przede wszystkim do tworzenia krzyżówek odpornych na słabe warunki uprawne z odmianą Indica).

Konopie CBD canabbis sativa
Urządzenia do ekstrakcji i analizy cannabis sativa

Szacuje się, że wartość rynku konopi zarówno podgatunku Sativa jak i Indica w ciągu najbliższych dziesięciu lat osiągnie 60 miliardów dolarów.

Ten szybko rozwijający się rynek produktów leczniczych jest napędzany rosnącą wśród społeczeństwa akceptacją zalet i korzyści płynących z ich zastosowania.

CBD – Kannabidiol – organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów. Występuje w konopiach. W przeciwieństwie do swojego izomeru, tetrahydrokannabinolu (THC), nie ma działania psychoaktywnego, wpływa jednak na przebieg odurzenia wywołanego działaniem THC.

Spośród wszystkich substancji zawartych w konopiach siewnych cztery można wyszczególnić jako dominujące; są to dwa izomery THC, kannabinol (CBN) i właśnie CBD, który, obok Δ⁹-THC, jest najlepiej przebadany. Jego zawartość w suszu konopnym jest zmienna. Sam kannabidiol nie wpływa na aktywność lokomotoryczną, temperaturę ciała, pamięć, poziom lęku czy sedacji u zażywającej go osoby. Wpływa jednak na działanie Δ⁹-THC, między innymi poprzez ograniczanie lęków wywołanych jego spożyciem.

Wykazuje właściwości przeciwpsychotyczne i może redukować objawy somatyczne towarzyszące stanom lękowym. W drugim dziesięcioleciu XXI wieku CBD zyskało zainteresowanie w związku z postulowanym działaniem przeciwlękowym. W 2015 opublikowano przegląd 49 badań przedklinicznych, klinicznych i epidemiologicznych omawiających wspomniane zagadnienie. Autorzy przedstawili potencjalne zastosowanie kannabidiolu w przypadku zaburzeń lękowych powiązanych z różnorodnymi jednostkami.

THC – Tetrahydrokannabinol – organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów, izomer kannabidiolu i główna substancja psychoaktywna zawarta w konopiach. Jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, natomiast rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, np. alkoholu, tłuszczach. Najczęściej mówiąc o THC mówi się o izomerze o nazwie (–)-trans-Δ9-tetrahydrokannabinol. Istnieje kilka izomerów THC różniących się położeniem wiązania podwójnego. Dwa izomery – Δ9-THC i Δ8-THC – występują w naturze. Ponadto istnieje jeszcze kilka izomerów syntetycznych: Δ6a,10a, Δ6a,7, Δ7, Δ10 i Δ9,11. Izomery te mogą ponadto występować w formie kilku izomerów geometrycznych i enancjomerów.

Urządzenia do ekstrakcji i analizy cannabis sativa

W naszej ofercie znajdują się urządzenia przeznaczone do pracy z materiałem roślinnym pochodzącym z konopi.

Ekstraktory CBD

Jednym z nich jest system do ekstrakcji nadkrytycznym CO2 (SFE). Super Critical Fluid Extraction generuje czysty ekstrakt i umożliwia uzyskanie ekstraktu z konopi o wysokiej jakości. W przeciwieństwie do klasycznych ekstrakcji rozpuszczalnikiem, ekstrakt zebrany za pomocą SFE nie ma śladu zanieczyszczeń ani pozostałości rozpuszczalnika. Dlatego proces ten wymaga mniejszej liczby kroków bez etapów przetwarzania końcowego. Jest łatwiejszy i szybszy
Ekstrakcja nadkrytyczna zapewnia dużą ilość ekstraktu wysokiej klasy przy zwiększonej wydajności.  Konieczna jest pewna koordynacja warunków pracy w zależności od ciśnienia i temperatury, aby uzyskać najlepsze połączenie z wielkością cząstek i prędkością powierzchniową.
W zastosowaniach przemysłowych ekstrakcja nadkrytyczna związku substancji roślinnych (a zwłaszcza konopi) ma wiele zalet

Nadkrytyczny dwutlenek węgla ma szczególne cechy, takie jak doskonałe właściwości przenoszenia masy, łatwość kontroli zmienności związków ze zmiennością ciśnienia i temperatury. Dwutlenek węgla jest używany w stanie nadkrytycznym, ponieważ jego krytyczna temperatura jest bliska temperaturze otoczenia, nie ma problemów z pozostałościami ekstrakcyjnymi w produkcie końcowym, nie ma odpadów, a dwutlenek węgla nie jest naturalnie korozyjny, jestniedrogi, bezwonny, bezbarwny, niepalny i nie -toksyczny. To naturalne tworzy ciągłą pętlę w sprzęcie.
Dzięki super krytycznemu frakcjonowaniu płynów SFF zbiera się olej i przeprowadza odparafinowanie. Frakcjonowanie umożliwia ekstrakcję z cieczy za pomocą kolumny frakcjonującej, umożliwiając oczyszczanie i frakcjonowanie.