Detektor Dionex VWD

Detektor spektralny model VWD pozwala na rozszerzenie możliwości detekcyjnych standardowych systemów chromatografii jonowej wyposażonych w detektory konduktometryczne. Detektor VWD pozwala na pomiar absorbancji przy jednej lub czterech długościach fali z zakresu od 190 do 900 nm. Spośród zastosowań detektora VWD warto wymienić bezpośrednie oznaczanie azotanów(III) i (V) oraz analizę chromianów (VI) i bromianów(VII) z wykorzystaniem reakcji pokolumnowych.

Producent:

Detektor Dionex VWD

Zapytaj o produkt

Detektor VWD posiada szeroki zakres spektralny od 190 do 900 nm oraz wbudowany filtr z tlenku holmu który zapewnia automatyczną weryfikacją wybranej długości fali. Cele detektora są wykonana z PEEku i są w pełni kompatybilne z chemicznie inertnymi chromatografami jonowymi. Detektor VWD jest zdolny do zbierania danych z częstotliwością 100 Hz i jest w pełni sterowany za pomocą oprogramowania Thermo Fisher Dionex ChromeleonTM

Lampa deuterowa i wolframowa zapewniają wysoką czułość w całym zakresie długości fali 190–900 nm.

Cele przepływowe wykonane z PEEKu do przepływów stosowanych przy pracy z kolumnami standardowymi (objętość 11 μl), kolumnami o zredukowanej średnicy (objętość 2,5 μl) lub kolumnami kapilarnymi (objętość 0,18 μl).

Wbudowany filtr z tlenku holmu zapewnia automatyczną weryfikację długości fali.

Wysoki stosunek sygnału do szumu oraz minimalny dryft linii bazowej umożliwia uzyskanie maksymalnej czułości.

Częstotliwość zbierania danych do 100 Hz pozwala na wykrywanie nawet najbardziej wąskich pików.

Monitor zużycia lampy zabezpiecza przed przestojami.

Dostęp do celi przepływowej i lamp z przodu urządzenia gwarantuje łatwość serwisowania i konserwacji.

Detektor VWD jest w pełni kontrolowany za pomocą oprogramowania Thermo Fisher Dionex ChromeleonTM zgodnego z wymaganiami FDA 21 CFR, część 11.

Specyfikacja:

 

Optyka
System optyczny:monochromator dwuwiązkowy pojedynczy lub 4-kanałowy
Źródło światła:lampa deuterowa w zakresie UV
lampa wolframowa w zakresie światła widzialnego
Zakres długości fali:190 – 900 nm ze skokiem co 1 nm
Elektronika
Zakres wyjść analogowych:0,001–3,0 AU
Tryby sterowania:zdalne sterowanie przez oprogramowanie Thermo Fisher Dionex ChromeleonTM
Cele przepływowe
CelaPEEK
Długość drogi optycznej:10 mm (standardowa i kapilarna)
7 mm (mikro)
Objętość celi:11 μl (standardowa)
2,5 μl (mikro)
0,18 μl (kapilarna)
Maksymalne ciśnienie robocze celi pomiarowej:5 MPa
Wydajność
Dokładność długości fali±1 nm
Szum:< ±2,5 μAU przy 254 nm
Dryft:< 0,1 mAU/h przy 254 nm

Katalog Thermo Fisher Scientific