Knauer AZURA Analytical ((U)HPLC)

Nowy system ULDC – chromatografia o ultra niskiej dyspersji – to najnowsze osiągniecie w zakresie analizy HPLC.
Spełnia ogromne wymagania, które są niezbędne do zminimalizowania dodatkowej objętości kolumny, a tym samym rozmycia pików.

Producent:

Knauer AZURA Analytical ((U)HPLC)

Zapytaj o produkt

AZURA Analytical (U)HPLC, profesjonalny, wydajny i dokładny system do analizy składu mieszanin. Nadający się do zarówno prac badawczych, jak i do pracy rutynowej. Plastyczność konfiguracji, wysokie osiągi pomp i bogaty wybór detektorów gwarantuje dużą ilość zastosowań.

AZURA Analytical (U)HPLC może być skonfigurowany z pompą UHPLC do 1000 bar lub z pompą HPLC+ do 700 bar, dzięki czemu można stosować większość kolumn analitycznych na rynku. Można go konfigurować z większą ilością pomp, dzięki czemu można stosować kolumny zagęszczające.

AZURA Analytical (U)HPLC Posiada możliwość dozowania zarówno przez automatyczne podajniki próbek (autosamplery), jak i poprzez specjalne ultra-wysokociśnieniowe zawory do nastrzyków ręcznych. Automatyczne podajniki próbek dzięki swojej wysokiej jakości gwarantują wysoką precyzję nastrzyku i ekstremalnie niski błąd przeniesienia próby (sample carry-over).

AZURA Analytical (U)HPLC posiada bogaty wybór detektorów, dzięki czemu możliwa jest detekcja bardzo wielu rodzajów analitów. Detektory UV-Vis (VWD, MWD i DAD) umożliwiają detekcję składników posiadających chromofory. Detektor fluorescencyjny umożliwia detekcję fluoroforów. Do detekcji składników nie posiadających chromoforów można użyć detektora refraktometrycznego, a do składników nielotnych w danej temperaturze detektora ELSD. Można podłączyć detektor mas, np. pojedynczy kwadrupol.

AZURA Analytical (U)HPLC dzięki oprogramowaniu (ClarityChrom) umożliwiającemu sterowanie wszystkimi elementami spełnia wszystkie wymagania najbardziej wyrafinowanych systemów zarządzania jakością dzięki pełnej odtwarzalności metodyk, archiwizacji danych i ich zabezpieczeniu przed ingerencją.

Podstawowe cechy:

Przepływy i ciśnienia pomp:0,001-10 ml/min, do 700 bar (HPLC+)
0,001-5 ml/min, do 1000 bar (UHPLC)
Automatyczne podajniki próbek:Do 108 standardowych fiolek
Wytrzymałość zaworu do 1240 bar (UHPLC) lub 700 bar (HPLC+)
Możliwość termostatowania prób
Wybór detektorów:UV ze zmienną długością fali (20-500 nm)
UV-Vis ze zmienną długością fali (190-700 nm)
MWD z wieloma zmiennymi długościami fali (190-700 nm)
DAD z podglądem widma i wieloma zmiennymi długościami fali (190-700 nm)
FLD – fluorescencyjny
RID – refraktometryczny
ELSD – detekcja rozproszenia światła w aerozolu

Specyfikacja ogólna dla przykładowej konfiguracji

 

Pompy, specyfikacja ogólna pomp P 6.1L
Przepływ0,001 do 10 ml/min (5 ml/min dla UHPLC)
Dokładność±1%, mierzone dla 5 – 80% zakresu przepływu, używając etanolu
Precyzja0,1% RSD w stałej temperaturze
Pulsacjeamplituda pon. 2%
Ciśnienia700 bar (do 5 ml/min) i do 400 bar (5 – 10 ml/min) dla HPLC+
1000 bar dla UHPLC
Przykładowy wariant automatycznego podajnika próbek AS 6.1L
PojemnośćDo 108 standardowych fiolek chromatograficznych (2 ml)
Do 2 płytek mikrotitracyjnych
Tryby nastrzykuZ pełnej pętli (full loop)
Z części pętli (partial loop)
Bezstratny (microliter pick-up)
Z asystą nadciśnienia (PASA™ pressure-assisted sample aspiration)
Objętość nastrzykuPrzy standardowej pętli i strzykawce od 0,1 do 10 µl,
(standard: pętla 10 µl, strzykawka 250 µl)
Po wymianie na większe do 10 ml
Precyzja nastrzykuZ pełnej pętli: <0,3% RSD
Z części pętli (10 µl pętla, 5 µl nastrzyk): 0,5% RSD
Bezstratny (10 µl pętla, 5 µl nastrzyk): <1.0% RSD
Błąd przeniesienia próby (sample carry-over)Przy dobrym programie płukania: <0,05%
Termostatowanie próbJako opcja, 4 do 40 °C
Przykładowy detektor, DAD 6.1L
Typ detektoraAbsorpcyjny z matrycą diodową (tzw. DAD)
Źródło światłaLampy deuterowa i halogenowa
Element zbierający światłoMatryca 1024 diod
Zakres długości fal190 do 1000 nm
Dokładność długości fali±1 nm
Ilość dyskretnych kanałów obserwacyjnychDo 8, w tym 4 z wyjściem analogowym
Przykłady wyboru komórek pomiarowych
  • An. standard: LightGuide 10 mm, 2 µl, 50 bar
  • An. zw. czułość: LightGuide 50 mm, 6 µl, 50 bar
  • An. wysokociśn.: PressureProof 10 mm, 10 µl, 300 bar
  • Semi-prep. wyskociśn.: PressureProof 3 mm, 2 µl, 300 bar

Oprócz tego komórki podłączane do adaptera światłowodowego (link-wybór)

Szum (standardowa kom. pomiarowa)±3,5 µAU dla 254 nm
Dryf (standardowa kom. pomiarowa)0,3 mAU/h dla 254 nm

System oczyszczania AZURA

Systemy KNAUER Azura Analitycal HPLC/UHPLC

Katalog KNAUER – kolumny chromatograficzne

Katalog KNAUER

konfigurator-system-prep