Knauer AZURA Preparative HPLC

AZURA Pilot Prep LC 250 HPG jest kompletnym, binarnym, wysokociśnieniowym (HPG) układem HPLC do oczyszczania próbek w skali laboratoryjnej. Jest zaprojektowany i zoptymalizowany do oczyszczania próbek  od miligramów do gramów. Niniejsza propozycja systemu składa się z dwóch preparatywnych pomp HPLC, detektora UV / VIS i dowolnie konfigurowanego modułu (zawór dozujący, zawór frakcjonujący itp.).

Producent:

Knauer AZURA Preparative HPLC

Zapytaj o produkt

AZURA Pilot Prep LC 250 HPG jest kompletnym, binarnym, wysokociśnieniowym (HPG) układem HPLC do oczyszczania próbek w skali laboratoryjnej. Jest zaprojektowany i zoptymalizowany do oczyszczania próbek od miligramów do gramów. Niniejsza propozycja systemu składa się z dwóch preparatywnych pomp HPLC, detektora UV / VIS i dowolnie konfigurowanego modułu (zawór dozujący, zawór frakcjonujący itp.). System który można zbudować idealnie dopasowując do najbardziej wymagających potrzeb.

Pompa AZURA P 2.1L pokrywa szeroki zakres przepływów i ciśnień. W bieżącej konfiguracji obsługuje maks. ciśnienie do 225 bar przy natężeniu przepływu do 100 ml/min. (200 barów od 150 do 250 ml/ min). Zintegrowane automatyczne rozpoznawanie głowicy pompy z technologią RFID umożliwia szybkie dostosowanie pompy do różnych zastosowań. Konfiguracja HPG (High Pressure Gradient) umożliwia precyzyjne tworzenie gradientów binarnych. Opcjonalnie dostępny jest gradient po stronie niskiego ciśnienia (LPG), pompy izokratyczne (głowice 100, 250, 500 i 1000 ml/min), a także potrójny i poczwórny gradient.

AZURA UVD 2.1L, detektor UV / VIS o zmiennej pojedynczej długości fali do wykrywania szybko eluowanych pików.

System uzupełnia asystent AZURA ASM 2.1L. Moduł asystenta może być dostosowany do indywidualnych wymagań. Na przykład w celu umożliwienia automatycznego nastrzyku i zbierania frakcji, moduł asystenta zawiera trzy zintegrowane moduły:

Duże objętości próbki mogą być podawane przy pomocy zaworu nastrzykowy i pompę dozującą.

Zawór do frakcjonowania umożliwia frakcjonowanie próbek bez dodatkowego kolektora frakcji.

W warunkach izokratycznych zużycie rozpuszczalnika może być zredukowane przez zastosowanie recyklingu rozpuszczalników przy wysokich szybkościach przepływu. Recykling piku pozwala poprawić rozdzielczość pomiędzy trudno dzielącymi się pikami (na przykład para enancjomerów) za pomocą zautomatyzowanego powtarzanego przetwarzania pików.

Butelki można przechowywać w tacy na górze systemu. Wyjątkową wygodę obsługi zapewniają: czujnik wycieku, prowadnice kapilar oraz tablet z funkcją Mobile Control, całkowicie zdejmowany front obudowy. Ułożone jeden nad drugim moduły systemu AZURA pozwalają tworzyć dowolne konfiguracje wymagające minimalnej przestrzeni.

Podstawowe cechy:

  • Kompletny preparatywny gradientowy system HPLC, do oczyszczania preparatów w skali od miligramów po gramy, przy przepływach do 250 ml/min. (są też dostępne głowice: 100, 250, 500, 1000 ml/min).
  • System automatycznego rozpoznawania głowic pompy umożliwia bardzo łatwą zmianę konfiguracji.
  • Detektor UV / VIS o jednej zmiennej długości fali.
  • Zawór frakcjonujący lub kolektor frakcji, recyrkulacja rozpuszczalników i piku.
  • Automatyczny zawór nastrzykowy bądź pompa dozująca preparat
  • Opcjonalny tablet z funkcją Mobile Control umożliwia bezpośrednią kontrolę i monitorowanie wszystkich zintegrowanych modułów
  • Czujnik wycieku
  • System modułowy, który można łatwo rozbudować

Specyfikacja

 

Pompa P 2.1 L z głowicą 250 ml/min (dostępne głowice: 100, 250, 500, 1000 ml/min.)
Typ pompy Dwutłokowa, głowica ze stali nierdzewnej
Przepływy 0,1 – 250 ml/min
Maksymalne ciśnienie 22.5 MPa (225 bar, 3260 psi) do 100 ml/min.,
20 MPa (200 bar, 2900 psi) do 250 ml/min.
Dokładność przepływu ± 2%, przy 5 – 50% zakresu przepływu przy mieszaninie etanol/woda 10:90
Precyzja przepływu < 0.1 % RSD
Gradient Pompa HPLC izokratyczna z możliwością tworzenia gradientu przy łączeniu pomp i sterowaniu przez oprogramowanie
Zabezpieczenie systemu Minimalne i maksymalne ciśnienie
Miękki start
Sterowanie LAN
RS-232
Złącze synchronizujące tylne
Zintegrowany panel sterowania
Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz
Czujnik wycieku Tak
Cechy specjalne Automatyczne, bezprzewodowe rozpoznawanie typu głowicy pompy
Warunki otoczenia 10–40 °C, wilgotność do 90%
Waga 19 kg
Wymiary  z głowicą (długość x szerokość x wysokość) 361 x 208.2 x 523 mm
Detektor UV UVD 2.1L
Typ UV/VIS, zbieranie pojedynczej zmiennej długości fali
Liczba kanałów detekcji 1
Źródło światła Lampa deuterowa z Chipem GLP
Zakres długości fali 190-750 nm
Szum ± 1.5 x 10-5 AU at 254 nm (ASTM E1657-98)
Dryft 3.0 x 10-4 AU/h at 254 nm (ASTM E1657-98)
Liniowość > 2.0 AU at 270 nm (ASTM E1657-98)
Częstotliwość Max 50 Hz
Dostępne cele pomiarowe Analityczne, półpreparatywne, preparatywne, ze zmienną lub stałą drogą optyczną, o standardowej lub podwyższonej odporności na ciśnienie, ze stali nierdzewnej bądź w wykonaniu biokompatybilnym
Przykłady:
Cela analityczna: droga  optyczna 10 mm, objętość 10 µl, max ciśnienie 300 bar
Cela półpreparatywna: droga  optyczna 3 mm, objętość 2 µl, max ciśnienie 300 bar
GLP Szczegółowy raport, m. in. liczba godzin pracy, liczba włączeń lampy
Warunki otoczenia Temp: 4 – 40 °C,
Wilgotność: max 90 %, brak kondensacji
Waga 5,9 kg
Czujnik wycieku Tak
Autosampler AS 6.1L
objętość nastrzyku 1-10000 µl
tryby pracy nastrzyk części pętli, nastrzyk całej pętli, nastrzyk bezstratny
pętla nastrzykowa 10 ml
precyzja nastrzyku <0,3% (nastrzyk całej pętli)
czas nastrzyku min. 7 s
Kolektor frakcji Foxy R1
Liczba raków 1
Przewody i złącza 1/16″ or 1/8″
Tryby pracy Zliczanie kropel, przedziały czasowe, przedziały objętości
Maks. przepływ 125 ml/min.
Pojemność raków 2 mikropłytki 96 dołkowe
60 szt. 1,5 ml probówek typu Eppendorf
144 szt. probówek 12 mm
144 szt. probówek 13 mm
100 szt. probówek 16 mm
72 szt. probówek 18 mm lub 15 ml probówek Falcon
36 szt. probówek 25 mm
36 szt. probówek 50 ml Falcon
9 butelek 480 ml
Funnel rak do frakcji większych niż 480 ml
Materiały mające kontakt z cieczą zawór: PEEK, FFKM;
złącza: EFTE,
przewód doprowadzający próbkę: PTFE; przewód ściekowy: winyl
Sterowanie Panel dotykowy, komputer PC
Maksymalna wysokość probówek 150 mm
Komunikacja LAN, RS-232
Warunki otoczenia 0–40 °C
Zasilanie 100–240 VAC, 50–60 Hz, max. 1 A
Wymiary 311 x 330 x 355 mm (szer. x gł. x wys.)
Waga 7.1 kg
Zgodność CE, CSA

System oczyszczania AZURA

prep_lc_v7820us

konfigurator-system-prep

VEV0063j_short_application

VEV0064j_short_application

VFD0106j_short_application

VFD0107j_short_application