Dionex Aquion

Kompaktowy chromatograf jonowy AQUION z dwutłokową, seryjną pompą i elektrolitycznym tłumieniem zapewnia wysoką czułość z wygodą pracy w trybie „ustaw i zapomnij”.

Opcje odgazowania próżniowego eluentu i termostatowania kolumn podwyższają stabilność linii bazowej i pozwalają na detekcję jonów na poziomie śladowym.

AQUION najczęściej dostarczany jest z łatwym w obsłudze programem sterującym Chromeleon SE co zapewnia niezawodną pracę.

Producent:

Dionex Aquion

Zapytaj o produkt

System chromatograficzny AQUION wyposażony w dwutłokową pompę i elektrolityczną supresję łączy wysoką czułość z wygodą bezobsługowej pracy. Opcje odgazowania próżniowego eluentów oraz termostatowania kolumn poprawiają stabilność linii bazowej i pozwalają na uzyskanie niższych limitów detekcji. AQUION sterowany jest całkowicie przy pomocy oprogramowania Thermo Fisher Dionex ChromeleonTM umożliwiającego pełną obróbkę danych. Kompaktowy i łatwy w obsłudze AQUION zapewnia bardzo pewne osiągi.

AQUION może być wyposażony w opcjonalny moduł automatycznej regeneracji eluentu. Unikalna, opatentowana metoda automatycznej regeneracji eluentu, technologia RFIC-ER, uwalnia operatora od konieczności ciągłego przygotowywania eluentów, kalibracji i stabilizacji chromatografu. Zastosowanie technologii RFIC-ER pozwala na utrzymanie aparatu w stanie ciągłej gotowości do pracy przez okres 4 tygodni oraz dodatkowo zapewnia redukcję zużycia eluentu z około 48 litrów do jedynie 4 litrów miesięcznie.

AQUION może być również wyposażony w zawór wysokociśnieniowy, który umożliwia przygotowanie próbek polegające na eliminacji matrycy, koncentracji, zautomatyzowanym nastrzykiwaniu próbki za pomocą małej i dużej pętli w zależności od stężeń jonów oraz zmiany składu eluentu przed podaniem do detektora masowego

AQUION jest wyposażony w izokratyczną dwutłokową pompę pracującą z przepływami od 0,0 do 5,0 ml/min i ciśnieniami do 35 MPa.

AQUION posiada wbudowany detektor konduktometryczny o zakresie pomiarowym od 0 do 15 000 mS pracujący w trybie automatycznego dostrajania zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału

AQUION posiada termostatowanie celi detektora konduktometrycznego w zakresie od temperatury otoczenia +7 °C, 30 do 55 °C z regulacją temperatury co 0,1oC. Cela konduktometryczna pracuje z ciśnieniem do 10 MPa.

AQUION posiada wbudowany kontroler supresorów elektrolitycznych, co eliminuje konieczność ręcznego przygotowywania i pracy z zasadowymi lub kwaśnymi roztworami regenerującymi supresory.

AQUION może być opcjonalnie wyposażony w termostat kolumn, moduł regeneracji eluentu RFIC-ER, próżniowy odgazowywacz eluentu oraz zawór wysokociśnieniowy, który może być wykorzystany do eliminacji matrycy, koncentracji, zautomatyzowanym nastrzykiwaniu próbki za pomocą małej i dużej pętli w zależności od stężeń jonów oraz zmiany składu eluentu przed podaniem do detektora masowego.

AQUION komunikuje się z komputerem i automatycznym podajnikiem próbek za pomocą złącza USB.

AQUION jest w pełni kontrolowany za pomocą oprogramowania Thermo Fisher Dionex ChromeleonTM zgodnego z wymaganiami FDA 21 CFR, część 11.

Pompa
Typ:dwutłokowa, seryjna
Konstrukcja:inertna chemicznie i wolna od metalu
Zakres przepływu:0,0 – 5,00 ml/min ze skokiem co 0,01 ml/min
Zakres ciśnień:0,00 – 35 MPa
Degazer próżniowy:opcjonalny
Moduł termiczny (opcja)
Zakres temperatur:od +5 oC powyżej temperatury otoczenia do 60 oC
Dokładność temperatury+/- 0,5 oC
Zawór pomocniczy (opcja)
2-pozycyjny, 6-cio portowy:Umożliwia eliminację matrycy, koncentrację próbki oraz zmianę składu eluentu przed podaniem do detektora masowego
2-pozycyjny, 10 –cio portowy:Umożliwia eliminację matrycy, koncentrację próbki, zautomatyzowane nastrzykiwanie próbki za pomocą małej i dużej pętli w zależności od stężeń jonów oraz zmianę składu eluentu przed podaniem do detektora masowego.
Regeneracja eluentu (opcja)
Typ i zakres stężeń eluentów:węglan oraz węglan/wodorowęglan sodu do 20 mM
kwas metanosulfonowey do 34 mM
Zakres przepływu:0,01 do 2,0 ml/min
Maksymalne ciśnienie:21 MPa
Praca ciągła z wykorzystaniem 4 litrów eluentu:do 28 dni lub 2000 próbek
Detektor konduktometryczny
Typ:cyfrowy z automatycznym dostrajaniem zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału
Rozdzielczość:0,00238 nS/cm
Zakres pomiarowy:0 – 15 000 mS/cm
Maksymalne ciśnienie robocze celi pomiarowej:10 MPa
OprogramowanieSterowanie za pomocą oprogramowania Thermo Fisher Dionex Chromeleon zgodnego z wymaganiami GLP oraz FDA 21 CFR, część 11

Folder systemów IC Thermo

Broszura systemu Aquion

Specyfikacja systemu Aquion

Katalog Thermo Fisher Scientific

Aplikacja – Szybka analiza wody pitnej